Een aangifte omzetbelasting voor de belastingdienst doen, zo doet u dat!

Belastingdienst ondernemers, de startplek voor startende ondernemingen.

Bij belastingdienst ondernemers vindt u informatie over hoe u als ondernemer een aangifte omzetbelasting kunt doen. Ook vindt u hier toelichtingen en uitleg voor belasting formulieren en wanneer u in aanmerking kunt komen voor een bepaalde regeling van de belastingdienst.

Aangifte omzetbelasting wanneer moet ik dit doen?
U moet altijd uw aangifte omzetbelasting doen .

U moet altijd een aangifte omzetbelasting doen, ook als u over een aangifte tijdvak geen omzetbelasting hoeft te betalen.

Aangifte omzetbelasting op tijd doen.

Op de voorkant van de aangifte omzetbelasting formulier staat de datum waarop uw aangifte uiterlijk bij de belastingdienst binnen moet zijn. Als u de aangifte niet op tijd doet, kunt u een boete krijgen! Op de aangifte is de datum vermeld waarop de betaling uiterlijk binnen moet zijn.

Als dag van betaling geldt:

 • Bij betaling via uw bank of girorekening: de datum van bijschrijving op de rekening van de Belastingdienst.
 • Bij storting op het postkantoor: de eerstvolgende werkdag. Bij betaling via uw bank of girorekening moet u rekening houden met enkele dagen verwerkingstijd.

Toelichting aangifte omzetbelasting formulier

Aangifte omzetbelasting invullen

Vul de aangifte omzetbelasting alleen in met blauwe of zwarte inkt. Rond alle bedragen af op hele euro’s. Dit mag u in uw voordeel doen. Zet bij negatieve bedragen een minteken.

Belasting betalen

Op de voorkant van de aangifte omzetbelasting formulier vindt u de datum waarop uw betaling uiterlijk bij de belastingdienst binnen moet zijn. Als u niet of niet op tijd betaalt, kunnen kan de belastingdienst een naheffingsaanslag of een boete beschikking opleggen. Als dag van betaling geldt de datum waarop het bedrag is bijgeschreven op de rekening van de belastingdienst. Bij betaling via uw bankrekening moet u rekening houden met enkele dagen verwerkingstijd. Dus betaal uw omzetbelastingen tijdig!

Betalen vanuit Nederland

U kunt de omzetbelasting op de volgende manieren betalen:

Vul de acceptgiro in die u met de post hebt ontvangen. Gebruik de acceptgiro alleen voor het betalen van omzetbelasting over het aangifte tijdvak waarop de acceptgiro betrekking heeft.Maak het bedrag elektronisch over of gebruik een eigen overschrijvingskaart. Vermeld dan altijd het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat. Maak het bedrag over naar rekening 2445588 ten name van de Belastingdienst Apeldoorn.Doe een storting op het postkantoor. Gebruik hiervoor de acceptgiro die u per post hebt ontvangen. De stichtingskosten komen voor uw rekening.

Betalen vanuit het buitenland

Betaalt u vanuit het buitenland? Gebruik dan altijd het IBAN nummer n l86 i n g b 0002445588, met de bankcode (ook wel Swiftcode) INGBl2a. U kunt ook met een cheque betalen. De eventuele kosten hiervan komen voor uw rekening.

Bezwaar tegen de aangifte

Hebt u bezwaar tegen het bedrag dat u hebt aangegeven en betaald? Dan moet u binnen zes weken na de dag van betaling schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor. Meer informatie kijk op bezwaarschrift-belastingdienst.nl dan komt u hier alles over te weten. Hebt u bezwaar tegen het bedrag dat u hebt teruggevraagd? Dan moet u binnen zes weken na de datum van de teruggaaf beschikking schriftelijk bezwaar maken bij uw belastingkantoor.

Aangifte corrigeren

Hebt u een vergissing gemaakt in de aangifte waardoor u te weinig of juist te veel omzetbelasting hebt aangegeven en betaald? Dan kunt u uw aangifte schriftelijk corrigeren. Doe dit binnen zes weken na de dag van betaling of de datum van de teruggaaf beschikking

Bezwaar tegen aanslag of beschikking

Bent u het niet eens met een naheffingsaanslag of een teruggaaf beschikking die u van de belastingdienst hebt ontvangen? Dan moet u binnen zes weken bezwaar maken bij uw belastingkantoor.

Teruggaaf van omzetbelasting verrekenen

Krijgt u nog omzetbelasting terug over een vorig aangiftetijdvak? Dan kunt u de belastingdienst vragen die teruggaaf te verrekenen met de belasting die u over het huidige tijdvak moet betalen. Het is ook mogelijk om de teruggaaf van omzetbelasting over een bepaald tijdvak te verrekenen met de
loonbelasting/premie volksverzekeringen die u moet betalen over hetzelfde tijdvak. Neem zo snel mogelijk contact op met uw belastingkantoor, als u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken.

Teruggaaf wegens oninbare vorderingen, herrekening en andere correcties

In de volgende gevallen kunt u de belastingdienst vragen om teruggaaf van omzetbelasting:

 • Uw afnemer heeft een factuur niet of niet volledig betaald en zal deze ook niet meer betalen, terwijl u de omzetbelasting al wel hebt aangegeven en betaald.
 • U komt er na aanschaf van een product achter dat u te weinig voorbelasting hebt afgetrokken.
 • U hebt zowel in een ander e u-land als in Nederland aangifte gedaan van een intracommunautaire verwerving.
 • U hebt bij het toepassen van de jaarsaldering bij globalisatiemethode te veel omzetbelasting afgedragen.

Als u ons om een teruggaaf wilt vragen, stuurt u een brief naar uw belastingkantoor. Voeg bij deze brief specificaties en (her)berekeningen, zodat de belastingdienst uw verzoek snel kan behandelen.

Wijzigingen doorgeven

Op de aangifte omzetbelasting formulier staan uw naam, adres en rekeningnummer voor teruggaaf. Als deze gegevens niet juist zijn, vermeld dan de juiste gegevens in de daarvoor bestemde ruimten op de voorkant van de aangifte. Vermeld in elk geval:

bij wijziging van de naam en adresgegevens:

 • de juiste naam en adresgegevens
 • de wijziging (bijvoorbeeld wijziging van het bedrijfsadres,
 • het postadres of de rechtsvorm)
 • de datum waarop de wijziging is ingegaan

bij bedrijfsbeëindiging:

 • de datum van de beëindiging
 • bij wijziging van het rekeningnummer voor teruggaaf: het gewijzigde rekeningnummer

De verwerking van het gewijzigde rekeningnummer duurt meestal enkele weken. Geen bijlagen of specificaties meesturen! De belastingdienst verwerkt de aangifte geautomatiseerd. Stuur daarom geen bijlagen met de aangifte mee. Als de belastingdienst meer informatie nodig heeft, nemen zij contact met u op.

Voor meer informatie over een aangifte omzetbelasting. Bel dan de Belasting telefoon! 0800-0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Let op!

Bedragen groter dan € 15.000 kunt u niet meer via een storting op het postkantoor aan de Belastingdienst betalen. Hiervoor moet u gebruik maken van een overschrijving. Vermeld het juiste betalingskenmerk. Zo kan de Belastingdienst uw storting correct verwerken. Als u het verschuldigde bedrag niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig betaalt, kan de Belastingdienst u een naheffingsaanslag met een boete opleggen.