Toelichting bij de vragen op de aangifte formulier

De aangifte formulier dient tijdig ingevuld te worden

Rubriek 1 Prestaties binnenland

Uw prestaties zijn de goederen die u levert of de diensten die u verricht.

Leveren van goederen.

U levert goederen als u:

  • goederen verkoopt
  • goederen in huurkoop geeft
  • onroerende zaken bouwt en oplevert, zoals woningen of bedrijfspanden
  • goederen levert en installeert of monteert, bijvoorbeeld een zonnescherm of een keuken
  • goederen ‘intern’ levert

Diensten

Het begrip ‘diensten’ is heel ruim. Diensten zijn voor de omzetbelasting alle handelingen waarvoor u een vergoeding vraagt en die geen leveringen van goederen zijn.

Onder diensten vallen ook:

Het uitvoeren van werkzaamheden, zoals reparaties en diensten van kappers, boekhouders, adviseurs, verhuurders, bioscoopexploitanten en bemiddelaars juist niet doen, zo verleent iemand die tegen betaling nalaat een bepaalde handeling te verrichten, ook een dienst.

Interne diensten, een interne dienst is bijvoorbeeld: u gebruikt een goed dat tot uw bedrijf behoort voor diensten met andere doeleinden dan bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld voor privégebruik. U hoeft alleen een interne dienst aan te geven, als u de omzetbelasting over de goederen geheel of gedeeltelijk hebt
afgetrokken.

U verricht een dienst zonder vergoeding voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor privégebruik. Bijvoorbeeld: u bent aannemer en u laat uw personeel een aanbouw plaatsen aan uw eigen huis.
Berekening omzetbelasting bij interne leveringen en diensten Bij interne leveringen en diensten is er geen sprake van een vergoeding die u in rekening brengt.

U berekent de omzetbelasting als volgt:

Als u goederen onttrekt uit uw bedrijf voor privégebruik, dan berekent u de omzetbelasting over de waarde van de goederen op het moment van de interne levering. Als de waarde niet bekend is,
bereken dan de omzetbelasting over de kostprijs van de goederen op het moment van de interne levering.