Aanmelden werkgever en loonfheffing

Loonheffing en kostenvergoedingsbeschikking aanvragen

Bij de Kamer van Koophandel kunt u zich zowel inschrijven in het Handelsregister als in de administratie van de Belastingdienst (Gemeenschappelijke Inschrijving). Naast de vragen die de Kamer van Koophandel u stelt over uw onderneming, heeft ook de Belastingdienst informatie van u nodig. Met deze informatie bepaalt de Belastingdienst voor welke belastingen uw onderneming belastingplichtig wordt.

Als u bij de start van uw onderneming ook werkgever wordt, vraagt de Belastingdienst u ook om informatie in verband met de loonheffingen. Met ‘werkgever’ wordt ook bedoeld degene die uitkeringen verstrekt.

In tegenstelling tot de gegevens die nodig zijn voor opname in het Handelsregister, zijn de gegevens die u verstrekt voor de Belastingdienst niet opvraagbaar door anderen.

Voorbereiden

De vragen die u op dit formulier vindt, worden bij de inschrijving aan u gesteld door een medewerker van de Kamer van Koophandel. Met dit formulier kunt u zich voorbereiden op de inschrijving. Het is niet verplicht dit formulier in te vullen of in te leveren. U kunt dit formulier niet opsturen aan Kamer van Koophandel of Belastingdienst.

Afhandeling

De kamer zorgt voor afhandeling richting de Belastingdienst. U krijgt bericht van de Belastingdienst over de belasting(en) waarmee uw onderneming te maken krijgt.

Afdrachtplicht premies werknemersverzekeringen

De hoogte van de premies werknemersverzekeringen is onder meer afhankelijk van de sector waarbij u moet worden aangesloten. Om te bepalen welke sector dat is vult u dit formulier in. Daarna stuurt de Belastingdienst u een Beschikking sectoraansluiting, eventueel een Mededeling of Beschikking gedifferentieerde premie wao tot 2008 en eventueel een Beschikking gedifferentieerde premie wga vanaf 2007. Op grond daarvan weet u dan welke premiepercentages u moet Gebruiken.

Inhoudingsplichtige van artiesten of beroepssporter

Dit is een formulier die u kunt aanvragen bij de belastingdienst en deze is voor iedereen die op grond van de artiesten en beroepssportersregeling aangifte loonheffingen moet doen voor een optreden door artiesten, beroepssporters of groepen.

U moet aangifte loonheffingen doen als u: de opdrachtgever bent; of de artiest of beroepssporter betaalt voor zijn optreden (gage); ofeen inhoudingsplichtigenverklaring hebt.

Let op!

Met ‘optreden’ wordt ook sportbeoefening bedoeld. Met ‘groepen’ worden artiestengezelschappen en sportploegen bedoeld.

Om aangifte loonheffingen te kunnen doen voor de gage moet u zich melden als inhoudingsplichtige. Dat doet u met dit formulier. Vervolgens krijgt u van de Belastingdienst bericht over welke periode u aangifte loonheffingen moet doen. Om aangifte te kunnen doen hebt u een loonheffingennummer nodig.

Als u nog geen loonheffingennumer hebt, krijgt u dat van de Belastingdienst als u dit formulier invult en opstuurt. Hebt u al een loonheffingennummer waaronder u aangifte loonheffingen doet, bijvoorbeeld voor (gewoon) bedrijfspersoneel? Dan mag u de loonheffingen over de gage voor de artiest, beroepssporters of groep in die aangifte(n) opgeven. U hoeft dan niet een aangifte formulier in te vullen.

Wilt u voor de artiesten en beroepssportersregeling een afzonderlijk loonheffingennummer aanvragen? Of hebt u daarvoor al een loonheffingennummer en moet u aangifte doen voor een optreden? Vul dan wel de aangifte formulier in.

Lees verder