Afdrukken van gegevens

Fiscale bewaarplicht

In principe is het niet toegestaan om computerbestanden af te drukken en vervolgens de computerbestanden te verwijderen. Alleen als uw administratie van geringe omvang is zodat een controle van de afgedrukte bestanden binnen redelijke tijd kan worden gedaan, mag u uw gegevensbestanden verwijderen. Neem hierover eerst contact met ons op.

Hoe verstrekt u gegevens voor een belastingcontrole?

Een belastingcontrole van uw geautomatiseerde administratie vindt meestal plaats op de plek waar u uw bedrijf uitoefent.

Opslagmedia

Als u uw administratie op een computer voert en uw administratie heeft een behoorlijke omvang, dan is het meestal efficiƫnt om de controle ook met een computer te doen. Een controle zal dan vaak vlotter uitgevoerd kunnen worden. Omdat wij niet aansprakelijk willen zijn voor verlies of aantasting van gegevens op uw systeem, zullen onze medewerkers zo veel mogelijk hun eigen computers en programmatuur gebruiken. In overleg met u zal worden beoordeeld welke gegevens u elektronisch moet verstrekken.

Deze gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Alle medewerkers van de Belastingdienst zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Verder zijn in onze organisatie maatregelen getroffen die de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens waarborgen. Meestal kunt u uw gegevens op diskette, cd, dvd of usb-stick verstrekken. Als bestanden ook met behulp van compressieprogrammatuur niet op de hiervoor genoemde opslagmedia passen, kunt u – in overleg met de controlemedewerker – ook andere opslagmedia gebruiken.

Let op!

Het is raadzaam om niet de originele bestanden aan te leveren, maar een kopie daarvan.