Bedrijfspand huren of verhuren

Bedrijfspand huren

Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan heeft u te maken met bepaalde btw regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. Vaak is het voordelig om de verhuur van het pand toch te belasten met btw. De huurder en verhuurder kunnen hier samen voor kiezen.

Wat zijn de gevolgen voor de huurder én verhuurder?

Als u een bedrijfspand verhuurt of huurt, kunt u te maken krijgen met de btw. De verhuurder mag de huurder normaal gesproken geen btw berekenen. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. Maar het kan voordelig zijn om de verhuur toch te belasten met btw. De verhuurder en huurder kunnen hier samen voor kiezen: dit is de ‘optie voor belaste verhuur’. Hier leest u meer over de voorwaarden voor deze keuze en over de voordelen en gevolgen voor verhuurder én huurder. Zo kunt u samen een goede afweging maken.

Let op!

Bij verhuur van werktuigen en machines, verhuur van parkeerruimten voor voertuigen en lig- en bergplaatsen voor vaartuigen, verhuur van safeloketten en verhuur van kampeerplaatsen, vakantiewoningen, hotel- en pensionkamers is er geen keuzemogelijkheid: de verhuurder moet altijd btw berekenen.

Uw bedrijfspand verhuren met of zonder btw: wat betekent kan dat voor u betekenen?

De verhuur van onroerende zaken is in principe vrijgesteld van btw. U kunt dan als verhuurder de voorbelasting die direct betrekking heeft op de onroerende zaken, niet aftrekken. Bijvoorbeeld de btw op de aankoop van de onroerende zaak en op de onderhoudskosten. Maar ook de btw op andere kosten die u maakt voor de verhuur, zoals kantoorkosten en accountantskosten, is niet aftrekbaar.

Voordelen voor de verhuurder

Als u samen met de huurder kiest voor belaste verhuur, heeft dit enkele voordelen.
U kunt dan de btw als voorbelasting aftrekken en een lagere netto huurprijs berekenen.
Voordelen voor de huurder. U moet over de huurprijs weliswaar btw betalen, maar u kunt deze meestal weer aftrekken in uw btw aangifte. Als u het bedrijfspand dat u huurt, gebruikt voor belaste activiteiten, is het voordelig om de huur van het pand te belasten met btw.

Huurt u het bedrijfspand vrijgesteld, dan berekent de verhuurder waarschijnlijk een hogere huurprijs omdat hij de niet aftrekbare btw in de huurprijs doorberekent. Bij belaste verhuur betaalt u wel btw over de huur en kunt u deze btw meestal volledig aftrekken als voorbelasting.

Herzieningstermijn

Een bedrijfspand heeft een lange levensduur. Daarom wordt de voorbelasting op de aankoop of de bouw ervan verdeeld over tien jaar. Deze termijn noemen wij de herzieningstermijn. Aan het jaar waarin het bedrijfspand in gebruik is genomen en aan elk van de negen volgende jaren wordt 1/10 van de voorbelasting toegerekend. Als u de btw van het bedrijfspand als voorbelasting hebt afgetrokken en vervolgens het bedrijfspand binnen de herzieningstermijn vrijgesteld van btw verhuurt, dan hebt u over de periode waarin u het bedrijfspand vrijgesteld verhuurt, geen recht op aftrek van voorbelasting.

U moet dan btw terugbetalen. Omgekeerd kunt u alsnog een deel van de voorbelasting op het bedrijfspand aftrekken als u binnen de herzieningstermijn het bedrijfspand eerst vrijgesteld van btw en daarna met btw belast verhuurt.

Voorbeeld: Verhuurder heeft het pand eerst gebruikt voor belaste activiteiten

Stel u bent een ondernemer en koopt een bedrijfspand in 2005. U gebruikt het bedrijfspand alleen voor belaste bedrijfsactiviteiten. De btw over deze aankoop bedraagt € 150.000. Deze btw mag u dus volledig aftrekken als voorbelasting. U verhuurt het bedrijfspand vanaf 1 augustus 2008 aan een derde. Als u het bedrijfspand belast verhuurt, hoeft u niets terug te betalen. Verhuurt u het bedrijfspand vrijgesteld, dan moet u een deel van de voorbelasting terugbetalen, want u hebt vanaf 1 augustus 2008 geen recht op aftrek van voorbelasting. In 2008 moet u terugbetalen: 5/12 x 1/10 deel van € 150.000 = € 6.250. Van 2009 tot en met 2014 (de herzieningstermijn) moet u ieder jaar terugbetalen: 1/10 deel van € 150.000 = € 15.000.

Voorbeeld: Verhuurder heeft het pand eerst gebruikt voor vrijgestelde activiteiten

Stel u bent een ondernemer en u koopt een bedrijfspand in 2005. U gebruikt het bedrijfspand alleen voor vrijgestelde bedrijfsactiviteiten. De btw over deze aankoop bedraagt € 150.000. Deze btw mag u dus niet aftrekken als voorbelasting. U verhuurt het bedrijfspand vanaf 1 juli 2008 aan een derde. Dat is tijdens de herzieningstermijn die loopt tot 31 december 2014. Als u het bedrijfspand belast verhuurt, mag u alsnog in 2008 als voorbelasting aftrekken: 6/12 x 1/10 deel van € 150.000 = € 7.500. Van 2009 tot en met 2014 mag u ieder jaar nog 1/10 deel van € 150.000 = € 15.000 aftrekken als voorbelasting.

Lees verder: Belaste verhuur