Berekening omzetbelasting

Berekening omzetbelasting

Berekening gemaakte uitgaven.

Als u bedrijfsgoederen privé gebruikt, dan berekent u de omzetbelasting over de uitgaven die u hebt gedaan voor de goederen. Voor de berekening van de gemaakte uitgaven gelden speciale regels.

Als u interne diensten verricht, gaat u uit van de kostprijs van deze diensten.Berekening gemaakte uitgaven

De uitgaven die u hebt gedaan voor de goederen, zijn te verdelen in de volgende twee categorieën:

Voor de aanschaf :

Over de aanschafkosten betaalt u bij roerende investeringsgoederen vijf jaar omzetbelasting over het privégebruik. Bij onroerende investeringsgoederen betaalt u tien jaar omzetbelasting over het
privégebruik. Elk jaar betaalt u dus over 1/5 respectievelijk 1/10 deel omzetbelasting voor het privégebruik.

Voor onderhoud verbetering en feitelijk gebruik: U berekent de uitgaven elk jaar naar evenredigheid van het gebruik.

Vraag 1a en 1b Leveringen/diensten belast met 19% of 6%

Vul in de linkerkolom het bedrag in waarover u 19% of 6% omzetbelasting moet betalen. Het gaat om de omzet voor het leveren van goederen en diensten, exclusief omzetbelasting. Vul in de rechterkolom de omzetbelasting in. Het 6%-tarief geldt alleen voor leveringen en diensten die in de Wet op de omzetbelasting genoemd zijn.