Btw berekenen over uw omzet

Btw berekenen waarover en hoe

Btw berekenen hoe doe je dat?

Hier leest u waarover u btw moet berekenen en hoe u de btw berekent: welke tarieven past u toe en over welke bedragen berekent u btw? Vervolgens leest u welke goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw en wanneer de leveringen en diensten in Nederland plaatsvinden. Soms wordt de verschuldigde btw niet geheven van de ondernemer die de goederen of diensten levert, maar van zijn afnemer. Aan het eind van dit hoofdstuk leest u hierover meer.

Wat is met btw belast?

Met btw belast zijn de vergoedingen die u berekent voor het leveren van goederen en het verlenen van diensten die in Nederland plaatsvinden. Vindt de dienstverlening of de levering van de goederen daadwerkelijk plaats in Nederland? Zijn de goederen of de diensten vrijgesteld van btw?

Voor de btw levert u goederen als u:

 • goederen verkoopt
 • goederen in huurkoop geeft
 • onroerende zaken, zoals woningen of bedrijfspanden bouwt en oplevert
 • goederen levert en installeert of monteert, bijvoorbeeld een zonnescherm of een keuken
 • goederen ‘intern’ levert

In onder meer de volgende situaties is er sprake van een zogenoemde interne levering:

U onttrekt een goed aan uw bedrijf voor andere doeleinden dan bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld voor uw privégebruik. Denk hierbij aan het privégebruik van een goed uit uw eigen winkel.

U hebt in uw bedrijf een goed gemaakt dat u gaat gebruiken voor bedrijfsdoeleinden. Als u dit goed bij een andere ondernemer zou hebben gekocht, zou u geen (volledig) recht op aftrek van btw hebben.

U houdt een goed voor privégebruik na beëindiging van uw bedrijf. U hoeft alleen een interne levering aan te geven, als u voor de aanschaf van dit goed geheel of gedeeltelijk btw hebt afgetrokken.

BTW berekenen over diensten

Diensten zijn voor de btw alle handelingen waarvoor u een vergoeding berekent en die geen leveringen van goederen zijn. Het begrip diensten is heel ruim. Diensten kunnen bestaan uit het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld reparaties. Maar ook kappers, boekhouders, adviseurs, verhuurders, bioscoopexploitanten, bemiddelaars en dergelijke verlenen diensten. Daarnaast kunnen diensten ook bestaan uit het juist iets niet doen. Zo verleent iemand die tegen betaling nalaat een bepaalde handeling te verrichten ook een dienst. Tot slot zijn ook de zogenoemde ‘interne diensten’ belast waarvoor geen vergoeding wordt berekend.

In onder meer de volgende situaties is er sprake van een ‘interne dienst’:

 • U gebruikt een goed dat tot het ondernemingsvermogen behoort voor andere doeleinden dan bedrijfsdoeleinden, bijvoorbeeld voor privégebruik.
 • U hoeft alleen een interne dienst aan te geven, als u voor de aanschaf van de goederen geheel of gedeeltelijk btw hebt afgetrokken.
 • U verricht een dienst zonder vergoeding voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor privégebruik door u of uw personeel. Bijvoorbeeld u bent kapper en u knipt uw eigen kinderen.

Een bijzondere regeling geldt voor het privégebruik van de auto van de zaak.

Hoe berekent u de btw over uw omzet?

U berekent de btw over de vergoeding voor een levering van een goed of voor een dienst. De vergoeding is het totale bedrag exclusief btw dat u aan uw klant in rekening brengt. Als uw klant u meer betaalt dan u in rekening heeft gebracht, dan behoort dat ook tot de vergoeding. Over fooien die door werknemers worden ontvangen, hoeft u geen btw te betalen.

Om te bepalen hoeveel btw u moet berekenen, moet u rekening houden met de volgende punten:

 • Wat valt er onder het totale bedrag
 • Welk btw-tarief geldt voor uw leveringen en diensten?

Waarover berekent u btw?

U berekent btw over het totaalbedrag dat u uw klanten in rekening brengt. Vaak is de vergoeding voor de levering of de dienst opgebouwd uit verschillende onderdelen: de prijs voor de geleverde goederen of diensten en de bijkomende kosten. De btw berekent u dus over het totale bedrag van de geleverde goederen of diensten inclusief de bijkomende kosten. Als uw afnemer niet in geld betaalt maar in natura (in de vorm van goederen en/of diensten) moet u daarvan de waarde bepalen. U moet dan btw betalen over de waarde van de betaling in natura.

Voorbeeld: hoe berekent u de btw voor verschillende kosten op uw factuur?

Een juridisch adviseur stuurt een factuur aan een opdrachtgever voor een advies. Naast zijn uurloon brengt de adviseur bijkomende kosten in rekening. Op de factuur staan de volgende gegevens:

honorarium € 1.970
reiskosten € 100
portokosten € 30

totaal exclusief btw € 2.100

btw 19% € 399

totaal inclusief btw € 2.499

Voorbeeld: hoe berekent u de verkoopprijs inclusief btw?

U koopt producten in voor € 50 per stuk exclusief btw. U wilt een winstmarge van 100%. De producten moeten dus € 100 per stuk exclusief btw opbrengen. De verkoopprijs van uw producten is dan € 100 + 19% = € 119.

Voorbeeld: hoe berekent u de btw als uw verkoopprijs vaststaat?

U wilt uw artikelen voor € 99,95 inclusief 19% btw verkopen. Hoeveel is de btw als uw totale verkoopprijs al vaststaat? Vermenigvuldig de verkoopprijs met 19/119: € 99,95 x 19/119 = € 15,96

Let op!

Handelaren in gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamelvoorwerpen berekenen de btw over hun winstmarge.

Btw bij handel in gebruikte goederen.

Bij zogenoemde interne leveringen en diensten is er geen sprake van een vergoeding die u in rekening brengt.

U berekent de btw daarom als volgt:

Als u goederen onttrekt uit uw bedrijf voor privégebruik, dan berekent u de btw over de aankoopprijs van de goederen. Als er geen aankoopprijs bekend is, bereken dan de btw over de kostprijs van de goederen op het moment van de interne levering.

Als u bedrijfsgoederen privé gebruikt, dan berekent u de btw over de uitgaven die u hebt gedaan voor de goederen.

Voor de berekening van de gemaakte uitgaven gelden speciale regels.

De uitgaven die u heeft gedaan voor de goederen, zijn te verdelen in de volgende drie categorieën:

 • uitgaven voor de aanschaf
 • uitgaven voor onderhoud en verbetering
 • uitgaven wegens het feitelijke gebruik

U neemt alleen de uitgaven in aanmerking, waarvoor u geheel of gedeeltelijk btw hebt afgetrokken. Over de aanschafkosten betaalt u bij roerende investeringsgoederen vijf jaar btw over het privégebruik. Bij onroerende goederen betaalt u tien jaar btw over het privégebruik. Elk jaar betaalt u dus over 1/5 respectievelijk 1/10 deel btw voor het privégebruik. De uitgaven voor onderhoud, verbetering en feitelijk gebruik berekent u elk jaar op basis van het gebruik.