Btw op horeca uitgaven en personeelsvoorzieningen.

Btw voor horeca ondernemingen en toepassingen op personeel

De btw over eten en drinken in horecagelegenheden is niet aftrekbaar. De btw op goederen en diensten voor persoonlijk gebruik door uw personeel is beperkt aftrekbaar. Btw op eten en drinken in horecagelegenheden. De btw op eten en drinken in een hotel, café, restaurant, pension en dergelijke, mag u niet aftrekken als voorbelasting. Als u verblijfskosten maakt voor uw bedrijf, kunt u de btw op die kosten wel in mindering brengen.

Voorbeeld:

U verblijft voor uw onderneming in een hotel. Bij uw vertrek krijgt u een rekening voor logies en voor ontbijt en diner. De btw over de kosten voor logies kunt u als voorbelasting aftrekken. De btw over de kosten voor ontbijt en diner is niet aftrekbaar.

Btw op goederen en diensten voor persoonlijk gebruik door uw personeel.

Het kan zijn dat u uw personeel geschenken geeft of bepaalde faciliteiten verleent. Uw personeel krijgt bijvoorbeeld een kerstpakket of kan gebruikmaken van sportfaciliteiten. De btw op die goederen en diensten kunt u niet aftrekken als de kosten per personeelslid meer bedragen dan € 227 per jaar.

Btw bij privégebruik van zaakauto door werknemer.

De btw op de aankoop van de auto en de onkosten (bijvoorbeeld de benzine, reparaties en het laten wassen van de auto) kunt u in eerste instantie volledig als voorbelasting aftrekken. Bij de laatste aangifte van het jaar moet u voor het privégebruik een correctie aanbrengen op de voorbelasting die u hebt afgetrokken. De omzetbelasting sluit hiermee aan bij de regeling van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt dat het door uw werknemers verrichte woon werkverkeer met de auto van de zaak als zakelijk verkeer wordt aangemerkt en niet als privéverkeer.

De inkomstenbelasting maakt gebruik van een regeling waarbij de waarde van het privégebruik wordt vastgesteld op een percentage van de waarde van de auto. Dit heet de autokostenfictie.

Alleen als uw werknemer op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft u niets te corrigeren. De btw correctie voor het privégebruik bedraagt 12 % van de autokostenfictie. U kunt voor het berekenen van de bijtelling ook uitgaan van de werkelijk gereden privékilometers als u dat aan de hand van een kilometeradministratie kunt aantonen.

Voorbeeld:

U stelt aan uw werknemer een auto ter beschikking met een consumentenprijs van € 20.000 inclusief
btw. De werknemer gebruikt de auto zowel zakelijk als privé. De btw correctie voor het privégebruik
bedraagt € 600 (12% van 25% van € 20.000). Het kan zijn dat de werknemer beschikt over een sluitende kilometeradministratie en op basis daarvan geen bedrag wegens privégebruik bij zijn inkomen hoeft op te tellen.

De werknemer rijdt in zijn eigen auto voor uw onderneming.

Als uw werknemer in zijn eigen auto zakelijke ritten (inclusief woonwerkverkeer) maakt voor uw onderneming, kunt u hem daarvoor een kilometervergoeding betalen. Over de vergoeding, kunt u geen btw aftrekken.

Btw op eten en drinken in bedrijfskantines

Verstrekt u in uw bedrijf tegen betaling eten en drinken aan uw personeel of aan anderen, bijvoorbeeld bezoekers? Dan is dat belast met btw. Als u eten en drinken gratis of beneden de kostprijs aan uw personeel geeft, kan er sprake zijn van bevoordeling. Dat heeft gevolgen voor de aftrekbaarheid van de btw.

Neem voor meer informatie contact op met de BelastingTelefoon: 0800 0543.