Welk btw tarief geldt voor uw leveringen van goederen en diensten?

Btw tarieven voor ondernemingen

Verschillende btw tarieven.

Wanneer u voor uw producten en diensten btw in rekening brengt, dan moet u het juiste tarief gebruiken. Welk tarief u moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten.

Er zijn drie btw tarieven:

het algemene btw tarief van 21% (voorheen 19%)
het verlaagde btw tarief van 6%
het tarief van btw 0%

Het 21% tarief geldt in beginsel voor alle goederen en diensten. Het 6% tarief en het 0% tarief gelden alleen in bijzondere gevallen.

Het 6% BTW tarief geldt in het algemeen voor:

 • eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken
 • agrarische producten en diensten
 • geneesmiddelen
 • verkopen en verhuren van boeken, dagbladen en tijdschriften
 • brailleartikelen voor persoonlijk gebruik door blinden
 • personenvervoer
 • kamperen en verhuren van vakantiewoningen
 • toegang tot culturele en sportieve evenementen (musea, concerten, sportwedstrijden)
 • optredens door uitvoerende kunstenaars
 • diensten door kappers
 • herstellen van kleding, schoenen en fietsen
 • schilderen en stukadoren van woningen ouder dan twee jaar
 • aanbrengen van isolatiemateriaal in woningen ouder dan twee jaar (de levering van isolatiemateriaal valt onder het algemene tarief)
 • schoonmaakwerk binnen woningen

Het 0% btw tarief geldt onder andere voor grensoverschrijdende leveringen van goederen. Als u levert aan buitenlandse ondernemers en u voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan past u dit tarief toe op uw leveringen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland.

Diensten en producten met verschillende BTW tarieven.

Het kan zijn dat u in uw bedrijf verschillende diensten of producten verkoopt. In dat geval is het mogelijk dat u verschillende btw-tarieven moet toepassen. U moet dan in uw boekhouding uw opbrengsten splitsen naar die verschillende tarieven.

Als u twijfelt welk btw-tarief u moet toepassen, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Vindt de dienst of de levering plaats in Nederland?

Voor de btw is het van belang om te bepalen of de levering van uw goederen of uw dienstverlening in Nederland plaatsvindt. Alleen als leveringen of diensten in Nederland plaatsvinden, bent u Nederlandse btw verschuldigd. Als de leveringen of diensten niet in Nederland plaatsvinden, bent u geen Nederlandse btw verschuldigd. Wel is het mogelijk dat u in het buitenland btw bent verschuldigd.

Leveren van goederen

Als u goederen verkoopt die zich in Nederland bevinden, vindt de levering in Nederland plaats. U bent dan Nederlandse btw verschuldigd. Ook als u goederen verkoopt aan klanten in het buitenland, vindt de levering in Nederland plaats. Vaak is dan wel het 0% btw tarief van toepassing. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland.

Verrichten van diensten

Bij diensten maken we onderscheid tussen business-to-business (B2B) en businessto-consumer (B2C) diensten. Een B2B-dienst wordt geleverd door een ondernemer aan een ondernemer en is belast in het land van de afnemer van de dienst. Een B2C dienst wordt geleverd door een ondernemer aan een particulier (consument) en is belast in het land van de dienstverrichter.

Op www.belastingdienst.nl vindt u het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland (vanaf 2010). Met dit hulpmiddel kunt u bepalen waar de dienst belast is en of u aangifte moet doen.

Btw tarieven voor ondernemingen.

Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle geleverde producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw tarief die u zelf hebt betaald over uw inkopen en kosten, mag u daar weer vanaf trekken.

Hier leest u de algemene regels voor de btw.

Hier vindt u antwoorden over algemene vragen als:

 • Hoe berekent u btw tarief over uw omzet?
 • Hoe kunt u de btw tarieven aftrekken die u hebt betaald over uw inkopen en kosten.
 • Hoe moet u administreren en factureren?
 • Hoe vult u uw aangifte in?

Als ondernemer hebt u vrijwel altijd te maken met de btw. Btw tarieven en alles wat daarmee samenhangt, is vaak een belangrijke factor in uw bedrijfsvoering. In het algemeen geldt dat u over al uw transacties btw moet berekenen en dat u per kwartaal aangifte omzetbelasting moet doen. Daarnaast stelt de Belastingdienst ook eisen aan uw administratie.

Doet u zelf uw administratie of bent u nog maar pas een eigen bedrijf gestart, dan is dit artikel een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de btw tarieven en regels. Misschien hebt u de btw administratie voor een deel uitbesteed. Ook dan is het goed om op de hoogte te zijn van de btw voorschriften.

In Nederland (en andere EU-landen) wordt omzetbelasting geheven volgens het btw systeem. Net als in het gewone taalgebruik wordt in deze brochure de term btw gebruikt in plaats van omzetbelasting. Btw is de belasting die u verschuldigd bent over uw omzet. Deze belasting wordt geheven over de vergoeding voor de goederen die u verkoopt en de diensten die u verleent. Maar als u goederen importeert uit een ander land, heeft dat ook gevolgen voor de btw.

Als u goederen of diensten inkoopt, zal uw leverancier u btw in rekening brengen. Deze btw wordt ook wel voorbelasting genoemd. De voorbelasting kunt u onder voorwaarden aftrekken van de btw die u verschuldigd bent over uw verkopen.

Een btw aangifte moet u digitaal doen. Dat kan op drie manieren:

 • via de internetsite van de Belastingdienst.
 • met uw aangifte- of administratiesoftware.
 • door een fiscaal intermediair, zoals een accountants of administratiekantoor.