Buitenlandse btw teruggave

Btw teruggave hoe werkt dat

Als u btw hebt betaald in een ander EU land, dan kunt u deze terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. U kunt btw alleen nog digitaal terugvragen via https://eubtw.belastingdienst.nl. De belastingdienst stuurt uw verzoek door naar de belastingdienst in het EU land waar u btw terugvraagt.

Dat land beslist daarna over uw verzoek om teruggaaf. U kunt alleen die btw terugvragen die u over handelingen met recht van aftrek hebt betaald.

De buitenlandse belastingdienst.

De belastingdienst van het land waar u de btw terugvraagt, beslist binnen vier maanden over uw verzoek om teruggaaf. Als dit land meer informatie van u of van derden nodig heeft om te kunnen beslissen, kan die termijn verlengd worden tot acht maanden. Als het land u te laat terugbetaalt, is het land rente verschuldigd aan u.

Teruggaaf tijdvak

Een teruggaaftijdvak is minimaal drie maanden en maximaal een kalenderjaar. Hierbinnen bepaalt u zelf over welke periode u de teruggaaf vraagt. U kunt alleen voor een periode minder dan drie maanden een teruggaaf vragen, als dit tijdvak het resterende deel van een kalenderjaar betreft.

Bijvoorbeeld over alleen november en december of alleen december. U moet uw verzoek om teruggaaf uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar dat volgt op het teruggaaftijdvak insturen. U doet dat via de internetsite van de Belastingdienst.

Drempelbedragen

Als u een verzoek doet na afloop van een kalenderjaar, dan moet het btw-bedrag dat u terugvraagt minimaal € 50 zijn. Als u een verzoek doet tijdens het kalenderjaar en over een periode van ten minste 3 maanden, dan moet het btw-bedrag dat u terugvraagt minimaal € 400 zijn. Bedragen onder deze drempel kunt u terugvragen, maar het EU-land beslist of
het verzoek in behandeling wordt genomen.

Meer informatie

Informatie over de btw en andere belastingen kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. Daar vindt u ook diverse brochures die u kunt downloaden. Voor algemene vragen kunt u ook bellen met de BelastingTelefoon: 0800 0543. De BelastingTelefoon is op werkdagen bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor algemene vragen over douanezaken kunt u op dezelfde tijden terecht bij de BelastingTelefoon Douane: 0800 – 0143

Voor algemene vragen over douanezaken kunt u op dezelfde tijden terecht bij de BelastingTelefoon Douane: 0800 – 0143