Een bijzondere regeling: geen btw berekenen maar btw verleggen.

Btw verleggen wanneer en voor welke goederen en diensten

In de bouw, de scheepsbouw, metaalconstructie of de confectie industrie werken veel onderaannemers voor aannemers. Veel bedrijven in deze sectoren lenen ook personeel van andere bedrijven in. In deze bedrijfstakken geldt bij onderaanneming en uitlening van personeel een speciale btw regeling: de verleggingsregeling.

In de verleggingsregeling is de afnemer van de goederen of diensten de btw verschuldigd. Hij moet dan ook btw op zijn aangifte vermelden. Zo verlegt de onderaannemer of uitlener de btw naar de aannemer of inlener. De onderaannemer of uitlener van personeel mag daarbij geen btw berekenen. Hij mag ook geen btw op zijn factuur zetten. Wel moet op een of andere manier uit de factuur blijken dat de btw-heffing is verlegd.

Dat kan bijvoorbeeld door ‘btw verlegd’ op de factuur te zetten.

Let op alleen btw verleggen als deze daadwerkelijk van toepassing is!

Als een verleggingsregeling van toepassing is, moet behalve het btw-nummer van de leverancier ook het btw-nummer van de afnemer op de factuur worden vermeld. De verleggingsregeling geldt ook voor ondernemers die niet in Nederland zijn gevestigd. Als een buitenlandse ondernemer in Nederland btw verschuldigd is over zijn omzet, wordt deze btw geheven van de ondernemer die de goederen of de diensten afneemt. De verleggingsregeling geldt niet alleen in de bouw, de scheepsbouw, metaalconstructie of de confectie industrie, maar in álle gevallen waarin de afnemer ondernemer is.

Ook hierbij geldt dat de buitenlandse ondernemer geen btw op de factuur mag zetten. De verleggingsregeling is ook van toepassing voor de levering van afval, oude materialen en bepaalde verwerkingsdiensten die hieraan gerelateerd zijn. In deze gevallen mag de leverancier of dienstverlener geen btw op zijn factuur vermelden. De heffing van btw is verlegd naar de afnemer.

De verwerkingsdiensten die aan de levering gerelateerd zijn:

  • Verwerkingsdiensten die samenhangen met de levering van ferro- en non-ferro halffabricaten en bepaalde diensten (scheiden, snijden, fragmenteren en samenpersen van residuen) en andere materialen voor hergebruik bestaande uit ferro en non ferrometalen
  • Verwerkingsdiensten met betrekking tot afval van ferro en non ferroproducten. Meer informatie over de verleggingsregeling vindt u in de brochure Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel.