Welke leveringen van goederen of diensten hebben een btw vrijstelling?

Goederen en diensten met btw vrijstelling

Niet alle leveringen van goederen en diensten zijn belast met btw. In een aantal gevallen geldt een btw vrijstelling. Als u vrijgestelde prestaties verricht, mag u geen btw berekenen aan uw klanten. Maar in dat geval mag u de btw op uw inkopen ook niet aftrekken op uw aangifte omzetbelasting.

Voor de volgende goederen en diensten geldt onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld een btw vrijstelling:

 • het verstrekken van onderwijs
 • medische diensten
 • diensten door sportverenigingen aan hun leden
 • sociaal-culturele goederen en diensten
 • financiële diensten
 • thuiszorg
 • kinderopvang
 • diensten door componisten, schrijvers en journalisten
 • fondswerving door vrijgestelde organisaties

Deze vrijstelling is beperkt tot € 68.067 voor leveringen en € 22.689 (voor sportorganisaties € 31.765) voor diensten. De leveringen van goederen en diensten door ondernemers die van de zogenoemde landbouwregeling gebruik maken, zijn ook vrijgesteld van btw.

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van btw.

Als u echter een onroerende zaak aan een ondernemer verhuurt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden samen met de huurder ervoor kiezen om de huur te belasten, de zogenoemde optie voor belaste verhuur. Als u hiervoor kiest, bent u als verhuurder btw verschuldigd over de huur die u ontvangt.

U kunt dan ook de voorbelasting aftrekken op de kosten die u maakt voor de onroerende zaak. Meer informatie over de btw bij het verhuren van onroerende zaken vindt u in de folder Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren.

Voor de verkoop van onroerende zaken geldt hetzelfde als voor de verhuur. De verkoop is meestal vrijgesteld als het gaat om een pand dat langer dan twee jaar geleden in gebruik is genomen. Als u de onroerende zaak aan een ondernemer verkoopt, dan kunt u er onder bepaalde voorwaarden ook samen met de koper voor kiezen om de verkoop te belasten, de zogenoemde optie voor belaste levering.

De levering van een bouwterrein is echter altijd belast met btw.!

Meer informatie over de btw bij het verkopen van onroerende zaken vindt u in de folder Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen. Als u niet zeker weet of een vrijstelling van toepassing is, bel dan met de BelastingTelefoon: 0800 0543.

Welke gevolgen heeft een vrijstelling van btw?

Als u vrijgestelde leveringen of diensten verricht, dan heeft dat twee gevolgen.

 • U mag uw klanten over de vergoeding geen btw in rekening brengen. Voor vrijgestelde goederen en diensten mag u uw klanten geen btw in rekening brengen. U hoeft dan ook geen btw daarvoor te voldoen. Als u toch btw op de factuur zet, moet u die voldoen aan de Belastingdienst.
 • U hebt geen recht op aftrek van voorbelasting. De btw die uw leveranciers u in rekening brengen voor uw inkopen, investeringen en kosten kunt u niet aftrekken als voorbelasting.

Wat is het verschil tussen het 0% tarief en de vrijstelling?

Het verschil tussen het 0%-tarief en de vrijstelling van btw is de aftrek van voorbelasting. Als uw producten en diensten onder het 0%-tarief vallen, dan hebt u nog wel recht op aftrek van voorbelasting. Als uw producten en diensten zijn vrijgesteld, dan is dat meestal niet het geval.