Verzoek deblokkering van G-rekening

Btw administratie en verplichtingen

Als het saldo op uw g-rekening hoger is dan het bedrag dat u moet betalen aan loonheffingen en omzetbelasting, kunt u de Belastingdienst verzoeken de g-rekening voor het verschil te deblokkeren.

Hoe verloopt de deblokkering van een G-rekening?

Vraag de deblokkering formulier aan en vul deze nauwkeurig en volledig in en stuur het met de gevraagde bijlagen naar het hierboven aangegeven retouradres. De Belastingdienst neemt uw aanvraag pas in behandeling als u alle gevraagde informatie hebt aangeleverd. U krijgt dan eerst het verzoek tot overmaking van het te betalen bedrag.

Daarna worden uw eventuele schulden aan de Belastingdienst (of uwv voor premieschulden t/m 2005) verrekend. Het (resterende) saldo op uw g-rekening wordt overgemaakt naar de rekening die u hebt opgegeven.

Redenen voor afwijzing van het verzoek deblokkering.

Uw verzoek wordt in ieder geval afgewezen:
1  als u het formulier niet volledig hebt ingevuld enondertekend of niet heeft voorzien van de benodigdebijlagen
2 als blijkt dat u een schuld hebt aan de Belastingdienst (ofuwv voor premieschulden t/m 2005) die groter is dan hetsaldo van uw g-rekening
3 als u niet voldoet aan de verplichting uw loonopgaven in teLeveren.

Let op!

Zorg voor een volledig bijgewerkte administratie. Het is mogelijk dat de Belastingdienst eerst een boekenonderzoek instelt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Belastingdienst/Centrale administratie, telefoon (055) 528 30 36.