Aangifte dividendbelasting

Dividendbelasting en tarieven

Waarom een aangifte dividendbelasting?

Als vennootschap houdt u deze belasting in op het moment dat u dividend uitkeert. Het gaat dan om de opbrengst van aandelen, winstbewijzen en hybride geldleningen.

Aangifte dividendbelasting invullen.

Vul de vragen in op de formulier aangifte dividendbelasting die voor uw bedrijf of organisatie van toepassing zijn. Vul alle bedragen in euro’s in. Rond de bedragen af op hele euro’s. Als u geen voldoende ruimte heeft op de dividendbelasting formulier voor het invullen van uw gegevens, ga dan verder op een bijlage.

Aangifte dividendbelasting doen en betalen.

U moet aangifte doen en betalen binnen één maand na de dag waarop het dividend is uitgekeerd. Doet u niet op tijd aangifte of betaalt u het bedrag van de aangifte niet op tijd? Dan kunt u een naheffingsaanslag met een boete krijgen.

Let op!

U hoeft geen aangifte te doen als uw vennootschap geen dividendbelasting hoeft in te houden. Maar als de belastingdienst u dit aangifteformulier heeft toegestuurd, dan bent u altijd verplicht aangifte te doen. Dit moet dus ook als u denkt dat u geen dividendbelasting hoeft te betalen.

Aangifte dividendbelasting opsturen

Stuur de dividendbelasting aangifteformulier ingevuld en ondertekend terug naar:

Belastingdienst/Centrale administratie
Team LOKA
Postbus 2827
7303 GC Apeldoorn

Hoe betaalt u de dividendbelasting?

Maak het bedrag van deze aangifte over met een afzonderlijke overschrijving op rekeningnummer 441290 van de Belastingdienst in Apeldoorn. Vermeld altijd onderaan de formulier het aangiftenummer dat u zelf hebt samengesteld bij ‘Uw aangiftenummer’.

Dividendbelasting betalen vanuit het buitenland.

Vermeld dan de volgende codes:

IBAN: NL26INGB0000441290
BIC: ING BNL2A

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aangifte dividendbelasting, dan kunt u bezwaar maken? Bent u het achteraf niet eens met het bedrag van de aangifte dat u hebt betaald? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van betaling bezwaar maken.

Stuur hiervoor een brief naar:

Belastingdienst Rivierenland/kantoor Arnhem
Afdeling dividendbelasting
Postbus 9007
8000 DJ Arnhem

Vermeld altijd de reden van uw bezwaar en het aangiftenummer.

Voor meer informatie kijk op www.belastingdienst.nl/zakelijk/dividendbelasting. Of bel de BelastingTelefoon: 0800-0543