Aanvraag voor de belastingdienstziging van een voorlopige aanslag.

Eerstedagsmelding

Met ingang van 1 januari 2009 is de algemene verplichting om eerstedagsmelding te doen als u een werknemer in dienst neemt, vervallen. Alleen als er sprake is van fraude of illegale werknemers, kunnen we u verplichten om eerstedagsmelding te doen. Deze verplichting kunnende belastingdienst in de volgende gevallen opleggen:

  • als u een naheffingsaanslag hebt gekregen omdat u werknemers niet in de loonadministratie hebt opgenomen
  • als u van de belastingdienst een vergrijpboete voor het niet of te laat betalen van loonheffingen hebtgekregen

als u strafrechtelijk vervolgd wordt omdat u:

  • illegale werknemers in dienst hebt
  • uw bedrijf niet bij het handelsregister hebt ingeschreven
  • uw verplichtingen voor de loonheffingen niet bent nagekomen
  • als u een boete gekregen hebt voor het in dienst hebben van illegale werknemers

Wanneer eerstedagsmelding doen?

U doet alleen eerstedagsmelding met het elektronische formulier als u van de belastingdienst een beschikking hebt gekregen waarin we u verplichten om eerstedagsmelding te doen. Per elektronisch formulier kunt u 1 nieuwe werknemer bij de belastingdienst aanmelden.
De eerstedagsmelding moet uiterlijk de dag vóór het begin van de werkzaamheden bij de belastingdienst binnen zijn. Er bestaat één uitzondering: als u met de werknemer afspreekt dat hij nog dezelfde dag bij u komt werken, dan mag u de werknemer op die dag aanmelden, maar wel vóór het begin van de werkzaamheden. Als u de eerstedagsmelding te laat of niet doet, dan moet u mogelijk een boete betalen.

Meer informatie

Als u na het lezen van de toelichting nog vragen hebt, kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Toelichting bij de vragen van de eerstedagsmelding formulier.

Bij het doen van de eerstedagsmelding kunt u meer informatie krijgen door bij een vraag op het vraagteken te klikken. U krijgt dan beknopte informatie over de betreffende vraag.

Loonheffingennummer

Vul het loonheffingennummer in waaronder u bekend bent bij de Belastingdienst. Hetloonheffingennummer bestaat uit een fiscaal nummer gevolgd door de letter ‘L’ en eensubnummer. Is het vooringevulde subnummer niet juist? Dan kunt u het subnummeroverschrijven.

Gegevens nieuwe werknemer

BSN/sofinummer

Vul hier het BSN/sofinummer van de werknemer in. Een BSN/sofinummer bestaat uit acht ofnegen cijfers. Als het BSN/sofinummer bestaat uit acht cijfers, voeg dan aan het begin één nultoe. Bijvoorbeeld: ‘87654321’ wordt ‘087654321’. Als het BSN/sofinummer onbekend is, dan vult u bij ‘Personeelsnummer’ het personeelsnummervan de werknemer in.

Personeelsnummer

Het personeelsnummer vult u alleen in als de nieuwe werknemer nog geen BSN/sofinummer van de Belastingdienst heeft ontvangen. Wil een werknemer de benodigde gegevens voor deeerstedagsmelding niet geven en neemt u hem toch in dienst? Vul dan ten minste hetpersoneelsnummer in en de datum waarop de werkzaamheden beginnen. U moet bij eencontrole wel kunnen bede belastingdienstzen dat de eerstedagsmelding betrekking heeft op die bepaalde werknemer.

Voorletter(s)

Gebruik alleen letters en dus bijvoorbeeld geen punten of spaties.

Achternaam

Vul de achternaam van de werknemer in zonder tussenvoegsels. Als de werknemer gehuwd is,vermeld dan zijn eigen achternaam (dus niet de achternaam van de partner).

Geboortedatum

Vul de geboortedatum van de werknemer als volgt in: eerst de dag, dan de maand, dan het jaar. Bijvoorbeeld: 2 december 1969 vult u in als ‘02-12-1969’ Is de geboortedag in de maand niet bekend, ga dan uit van de 16e dag. Zijn dag en maand niet bekend, ga dan uit van 1 juli. Kent u ook het geboortejaar niet, schat dan het geboortejaar en ga verder uit van 1 juli. Bijvoorbeeld 1 juli 1968.

Datum aanvang werkzaamheden

Vul de datum van de aanvang van de werkzaamheden als volgt in: eerst de dag, dan de maand, dan het jaar. Bijvoorbeeld: 2 september 2009 vult u in als ‘02-09-2009’.

Kenmerk dat u aan deze opgaaf toekent

Het kenmerk dat u hier invult, vindt u terug in het ‘Overzicht aangiften en opgaven’ nadat u de eerstedagsmelding hebt verzonden. Hebt u een e-mailadres opgegeven, dan wordt het kenmerk ook genoemd in het e-mailbericht dat u ontvangt na het verzenden van de eerstedagsmelding. U kunt bijvoorbeeld een uniek herkenbaar volgnummer invullen, zodat u snel kunt achterhalen om welke eerstedagsmelding het gaat als de Belastingdienst u vragen stelt.

Ondertekenen en verzenden

Wachtwoord

Vul het wachtwoord in dat u hebt gekozen om toegang te krijgen tot het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst.

Let op!

Als u de opgaaf 3 keer probeert te verzenden met een onjuist wachtwoord, sluit het programma om beveiligingsredenen af. De gegevens die u hebt ingevuld, gaan verloren. Na een uur kunt u opnieuw inloggen en opgaaf doen.