Goederen Invoeren binnen en buiten de EU

Goederen invoeren binnen en buiten Europa

Rubriek 4 van de aangifte omzetbelastingformulier, prestaties vanuit het buitenland aan u verricht

Vraag 4a Leveringen/diensten uit landen buiten de EU

Vul deze vraag in de volgende gevallen in:

  • U hebt goederen ingevoerd van buiten de EU én u hebt daarbij gebruik gemaakt van de verleggingsregeling bij invoer. U doet dan wel aangifte bij de Douane, maar de omzetbelasting geeft u aan op uw aangifte omzetbelasting. Hiervoor hebt u een vergunning nodig van de Belastingdienst. Voert u bepaalde ruwe grondstoffen in die in de wet zijn genoemd, dan is verlegging bij invoer verplicht. U hebt dan geen vergunning nodig.

U hebt diensten afgenomen van een ondernemer van buiten de EU, die de omzetbelasting naar u heeft verlegd. U moet dan in Nederland omzetbelasting aangeven.Vul in de linkerkolom van de belasting aangifte de waarde in van de prestaties (leveringen en diensten) die van buiten de EU aan u zijn verricht. In de rechterkolom geeft u de omzetbelasting aan. U hoeft deze bedragen niet te splitsen naar de verschillende omzetbelastingtarieven. De omzetbelasting kunt u onder bepaalde voorwaarden (zie de toelichting bij vraag 5b) als voorbelasting aftrekken bij vraag 5b. Per saldo betaalt u dan geen omzetbelasting. Toch moet u vraag 4a en 5b volledig invullen.

4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU

Vul deze vraag in de volgende gevallen in:

U hebt goederen gekocht van ondernemers uit andere EU-landen en die goederen zijn naar Nederland vervoerd. U moet dan in Nederland omzetbelasting aangeven, omdat er sprake is van een intracommunautaire verwerving. Uw leverancier heeft geen buitenlandse omzetbelasting in rekening gebracht.

U hebt diensten afgenomen van een ondernemer uit een ander EU-land, die de omzetbelasting naar u heeft verlegd. U moet dan in Nederland omzetbelasting aangeven.Vul in de linkerkolom de aankoopprijs in van de prestaties (leveringen en diensten) die van binnen de EU aan u zijn verricht. In de rechterkolom geeft u de omzetbelasting aan. U hoeft deze bedragen niet te splitsen naar de verschillende omzetbelastingtarieven. De omzetbelasting kunt u onder bepaalde voorwaarden (zie de toelichting bij vraag 5b) als voorbelasting aftrekken bij vraag 5b. Per saldo betaalt u dan geen omzetbelasting. Toch moet u vraag 4b en 5b volledig invullen.

Let op!

De diensten moet u vermelden in het tijdvak waarin deze diensten worden verricht. De factuurdatum is hierbij niet van belang. Opgaaf aan Centraal Bureau voor de Statistiek Is het bedrag aan intracommunautaire verwervingen meer dan € 900.000 per jaar? Dan moet u deze verwervingen maandelijks opgeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Neem voor meer informatie contact op met:

CBS/Intrastat Infodesk
Antwoordnummer 5050
6400 WC Heerlen
Telefoon: (045) 570 64 00
E-mail: contactcenter@cbs.nl