Rubriek 3 ICP aangifte en Prestaties naar of in het buitenland

ICP aangifte doen

Vraag 3a Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) Vul hier de omzet in van goederen die u hebt uitgevoerd naar landen buiten de EU. Het gaat hier ook om goederen die onder het stelsel van douane-entrepot worden gebracht.

Vraag 3b Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU Vul hier het bedrag in van uw intracommunautaire prestaties (leveringen en diensten). Het bedrag dat u bij deze vraag invult, moet
u specificeren in de Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP). Als u in de afgelopen vijftien maanden rubriek 3b hebt ingevuld, ontvangt u automatisch een opgaaf ICP. Hebt u geen opgaaf ICP ontvangen?

Neem dan contact op met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Als u meer opgaven nodig hebt, dan kunt u de opgaaf kopiëren.Bij de intracommunautaire leveringen gaat u uit van de factuurdatum, ook als de feitelijke levering in een volgend tijdvak plaatsvindt.

Bij de intracommunautaire diensten gaat u uit van het tijdvak waarin deze diensten worden verricht. De factuurdatum is hierbij niet van belang.

De opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)

Met de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) verstrekt u gegevens over intracommunautaire leveringen en diensten aan ondernemers in andere EU-landen. Het gaat hier om B2B-diensten die geen uitzondering zijn.

De Belastingdienst wisselt deze gegevens uit met de andere EU-landen.

Intracommunautaire leveringen.

Als u goederen verkoopt aan een ondernemer en deze goederen vanuit Nederland vervoert naar een bestemming binnen de EU, dan is dat een intracommunautaire levering. U moet dan, behalve uw btw-aangifte, ook een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) insturen. Als deze leveringen per kwartaal niet meer dan € 100.000 bedragen, kunt u kiezen of u maandelijks of per kwartaal een opgaaf instuurt. Als deze leveringen per kwartaal meer dan € 100.000 bedragen, moet u maandelijks een opgaaf insturen.

Meer informatie over intracommunautaire leveringen vindt U in de brochure Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland.

B2B diensten aan afnemers in andere EU landen.

Verricht u B2B-diensten aan een ondernemer die in een ander EU-land dan Nederland is gevestigd en deze dienst is belast in dat EU-land, dan is de btw-heffing verlegd naar uw afnemer. U neemt de dienst dan niet alleen op in uw btw-aangifte, maar vermeldt deze ook in uw Opgaaf ICP. U geeft per kwartaal of per maand op om welke diensten het gaat.

De volgende diensten hoeft u niet op de opgaaf ICP te vermelden:

  • B2B diensten die in het land van de afnemer vrijgesteld zijn
  • B2B diensten die in het land van de afnemer zijn belast met 0%
  • B2B diensten waarbij de afnemer geen btw-nummer heeft
  • B2B diensten die onder een uitzondering vallen
  • B2C diensten