Intracommunautaire Leveringen

Intracommunautaire leveringen de richtlijnen

Bij intracommunautaire leveringen gaat het om:

Goederen die u hebt geleverd aan een ondernemer in een ander EU-land U hebt deze goederen vervoerd (of laten vervoeren) naar een ander EU-land. De afnemer moet omzetbelasting aangeven voor de intracommunautaire verwerving van deze goederen.

Een nieuw vervoermiddel dat u hebt geleverd aan een particulier in een ander EU-land. U kunt deze levering niet opnemen in de opgaaf ICP, omdat de particulier geen btw-identificatienummer heeft.

Stuur daarom een kopie van de verkoopfactuur en een begeleidende brief met daarin uw btw-identificatienummer en het betreffende tijdvak naar: Belastingdienst/Central Liaison Office, Postbus 378, 7600 AJ Almelo.

Eigen goederen die u hebt overgebracht naar een ander EU-land. Voor intracommunautaire leveringen mag u het 0%-tarief toepassen. U moet dan wel voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

  • U kunt aan de hand van uw administratie aantonen dat de goederen naar een ander EU-land zijn vervoerd.
  • U kunt aantonen dat u goederen hebt geleverd aan een ondernemer met een geldig btw-identificatienummer.