Intracommunautaire omzetbelasting

Intracommunautaire Omzetbelasting

Wat is intracommunautaire omzetbelasting?

Met intracommunautaire omzetbelasting geeft u de omzetbelasting (btw) aan die u als particulier
moet betalen over de verwerving van een nieuw vervoermiddel uit een ander EU-land. Deze formulier kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Met dit formulier kunt u ook omzetbelasting terugvragen als u een nieuw vervoermiddel hebt geleverd in een ander EU-land. Het betreft dan de omzetbelasting die u hebt betaald bij de aankoop van het nieuwe vervoermiddel.

Intracommunautaire omzetbelasting voor ondernemers.

Aangeven van intracommunautaire transacties.

U verwerkt de intracommunautaire transacties van nieuwe vervoer middelen op dezelfde wijze als die van andere goederen op uw periodieke aangifte omzetbelasting (ob). Als u niet periodiek aangifte ob doet, dan moet u om een aangifte vragen bij uw belastingkantoor.

Wanneer kan intracommunautaire omzetbelasting van toepassing zijn?

Nieuwe vervoermiddelen

  • Landvoertuigen met een motor met cilinderinhoud van meer dan 48 cc of vermogen van meer dan 7,2 kW die zes maanden of minder in gebruik zijn, of 6.000 km of minder hebben gereden.
  • Schepen met een lengte van meer dan 7,5 meter (ook zeewaardige plezierjachten, maar niet overige zeeschepen) die drie maanden of minder in gebruik zijn, of 100 uren of minder hebben gevaren.

Luchtvaartuigen met een opstijggewicht van meer dan 1.550 kg (niet: luchtvaartuigen die hoofdzakelijk worden gebruikt als openbaarvervoermiddel in het internationale verkeer) die drie maanden of minder in gebruik zijn, of 40 uren of minder hebben gevlogen.

Let op!

Bij verwerving van personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen moet u in veel gevallen ook belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) betalen. Een aangiftebiljet met toelichting kunt u krijgen bij een van de bpm-aangiftepunten of aanvragen bij de BelastingTelefoon Auto (0800 – 0749).

Meer informatie kunt u ook vinden op www.belastingdienst.nl.

Intracommunautaire omzetbelasting formulier invullen en opsturen.

U beantwoordt alle vragen, ondertekent en levert de aangifte in bij het hierboven vermelde angiftepunt.

Omzetbelasting betalen

U kunt met de uitgereikte acceptgiro op het postkantoor betalen. Betaalt u via de bank vermeld dan bij de betaling het nummer dat rechtsboven op dit formulier staat.

Omzetbelasting ontvangen

Het teruggevraagde bedrag wordt overgemaakt op het rekeningnummer dat u bij vraag 1 van de formulier hebt ingevuld.