Levering van beleggings goud

Als u weinig omzet kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling

Bij de levering van goud of een halffabrikaat met een zuiverheid van ten minste is de heffing van btw verlegd naar de koper, als die ondernemer is.

Dat geldt ook bij de levering van beleggingsgoud als gekozen is voor heffing van omzetbelasting.

Voor de berekening van de vermindering op grond van de kleineondernemersregeling heeft dit dezelfde gevolgen als bij een belaste verkoop van een onroerende zaak.