Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Als u weinig omzet kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling

In Nederland en in andere landen van de Europese Unie (eu) wordt de omzetbelasting geheven volgens het btw systeem. In deze brochure gebruiken we de term btw in plaats van omzetbelasting.

Hier leest u hoe u de vermindering van btw berekent.

De kleineondernemersregeling

Aan het eind van het jaar berekent u op basis van uw jaarcijfers of u voor vermindering van btw in aanmerking komt en voor hoeveel. U past de vermindering dan in één keer toe op de laatste aangifte van het jaar of de eerste aangifte van het volgende jaar. Als u al tijdens het jaar gebruik wilt maken van de vermindering, kunt u op uw aangifte (per maand of per kwartaal) een voorlopige vermindering toepassen. U moet dan wel vóór u de eerste aangifte van dat jaar doet een inschatting maken of u voor vermindering van btw in aanmerking komt.

Hoeveel belastingvermindering u precies kunt krijgen, hangt af van het btw bedrag dat u aan de Belastingdienst zou moeten betalen als u de regeling niet zou toepassen. Hierna leest u voor hoeveel vermindering u in aanmerking kunt komen.

Vermindering voor kleine ondernemers

Hoeveel btw zou u per jaar moeten betalen aan de Belastingdienst? Hoeveel vermindering kunt u krijgen?

Meer dan € 1.883 Geen vermindering
€ 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345

Vermindering van te betalen btw:
2,5 x (€ 1.883 – btw-bedrag)

€ 1.345 of minder
De vermindering is gelijk aan het btw-bedrag.

U hoeft dus geen btw te betalen.

Voorbeeld: € 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345

Een bloemenverkoopster heeft een jaaromzet (exclusief btw) van € 75.000. Over deze omzet moet de ondernemer 6% btw betalen, dat is € 4.500. Zij heeft kosten gemaakt en bloemen en planten ingekocht. Hierover heeft zij € 2.865 aan btw betaald. Dit bedrag mag zij als voorbelasting van de verschuldigde btw aftrekken.

Om te bepalen hoeveel btw zij moet betalen, maakt zij de volgende berekening:

Verschuldigde btw (6% van € 75.000) € 4.500
Voorbelasting € 2.865 –
Btw-bedrag € 1.635
Vermindering voor kleine ondernemers 2,5 x (€ 1.883 – € 1.635) € 620 –
Te betalen € 1.015

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Voorbeeld: € 1.345 of minder

Een fotograaf heeft een jaaromzet (exclusief btw) van € 30.000. Over deze omzet heeft hij 19% btw in rekening gebracht, dat is € 5.700. Hij heeft goederen gekocht (zoals camera’s, films, filters en lenzen) waarover hij € 4.730 btw heeft betaald. Dit bedrag mag hij als voorbelasting van de verschuldigde btw aftrekken.

Om te bepalen of hij nog btw moet betalen, maakt hij de volgende berekening:

Verschuldigde btw (19% van € 30.000) € 5.700
Voorbelasting € 4.730 –
Btw-bedrag € 970

Vermindering voor kleine ondernemers is gelijk aan de verschuldigde belasting € 970 –
Te betalen € 0

Let op!

Als u aangifte moet doen voor de inkomstenbelasting, moet u uw voordeel als gevolg van de btwvermindering voor kleine ondernemers bij uw winst optellen. U hebt meer dan één onderneming

Hebt u meer dan één onderneming?

Dan moet u bij de berekening van de vermindering voor kleine ondernemers de btw-bedragen voor deze ondernemingen bij elkaar optellen. De kleineondernemersregeling geldt namelijk voor u als ondernemer en niet per onderneming.