Executieverkopen

Als u weinig omzet kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling

Worden er goederen geleverd waarop een executoriaal beslag ligt, of waarop een zekerheidsrecht is gevestigd? Dan is de heffing van de btw verlegd naar de koper, als die ondernemer is.

Voor de berekening van de vermindering volgens de kleineondernemersregeling heeft dit dezelfde gevolgen als bij een belaste verkoop van een onroerende zaak.