Bijzondere situaties voor kleineondernemersregeling

Als u weinig omzet kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling

In een aantal situaties moet u rekening houden met specifieke regels voor de kleineondernemersregeling.

U start of stopt met uw bedrijf of u neemt een bedrijf over

Als u start of stopt met een onderneming, of u neemt een bedrijf over in de loop van het jaar, dan mag u in dat jaar gewoon gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Start of stopt u halverwege het jaar met uw onderneming? Dan mag u toch aanspraak maken op de volledige vermindering voor kleine ondernemers. Ook degene die een onderneming overneemt, mag aanspraak maken op de volledige vermindering voor kleine ondernemers.

Verleggingsregeling in diverse sectoren

In de bouw, scheepsbouw, metaalcde belastingdiensttructie en de confectie-industrie werken veel onderaannemers voor aannemers. Veel bedrijven in deze sectoren lenen ook personeel van andere bedrijven in. In deze bedrijfstakken geldt bij onderaanneming en uitlening van personeel een speciale btw-regeling: de verleggingsregeling. De onderaannemer of uitlener van personeel hoeft daarbij geen btw te betalen en mag deze ook niet op de factuur zetten. De afnemer van de goederen of diensten moet de btw betalen en moet deze op zijn aangifte vermelden.

Op deze manier wordt de btw verlegd van de onderaannemer of uitlener naar de aannemer of inlener. Meer informatie over de verleggingsregeling vindt u in de brochure Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel. Behalve in de hiervoor genoemde sectoren is er ook een verleggingsregeling in de afvalbranche.

Levert u afval of oude materialen aan een afvalhandelaar?

Dan verlegt u de btw naar de handelaar. Verricht u bepaalde verwerkingsdiensten aan afval of oude materialen? Dan verlegt u de btw ook naar de afvalhandelaar. Bent u handelaar in afval en oude materialen? Dan is uw situatie vergelijkbaar met die van de aannemer in de hierna genoemde voorbeelden. Verlegt u de btw naar de afvalhandelaar? Dan is uw situatie vergelijkbaar met die van de onderaannemer in de hierna genoemde voorbeelden.

Als u de verleggingsregeling toepast, gelden er bijzondere regels voor het berekenen van de
vermindering voor kleine ondernemers. Voor het berekenen van de hoogte van de vermindering doet u alsof de verleggingsregeling niet geldt. Hierna leest u hoe dit in zijn werk gaat, zowel voor de onderaannemer of uitlener als voor de aannemer of inlener.

Als onderaannemer of uitlener

Als u gaat berekenen voor hoeveel vermindering van btw u in aanmerking komt, ga dan uit van uw volledige omzet, dus inclusief de omzet waarover u de btw hebt verlegd. U telt in die berekening de verlegde btw dus mee als btw die u moet betalen.

Voorbeeld: de onderaannemer of uitlener

Een timmerman werkt als onderaannemer voor een aannemer. De timmerman factureert € 15.000 en verlegt de btw naar de aannemer. Zijn gewone omzet is over dat jaar € 75.000. Zijn totale omzet is dus € 90.000, waarvan € 15.000 is verlegd. Als voorbelasting kan hij € 13.250 aftrekken. De timmerman vult zijn aangifte omzetbelasting in en houdt daarbij rekening met de btw die hij heeft verlegd.

U koopt goederen in andere EU landen

Als u goederen koopt van ondernemers in andere eu landen, verricht u zogenoemde ‘intracommunautaire verwervingen’. De buitenlandse leverancier brengt u geen btw in rekening. De aankopen zijn belast in Nederland. Dat betekent dat u btw moet aangeven en betalen in Nederland over deze intracommunautaire verwervingen. De btw die u aangeeft voor de verwerving mag u in dezelfde aangifte weer als voorbelasting aftrekken.

Meer informatie over het kopen van goederen in andere EU landen, vindt u in de brochure Btw bij inkoop van goederen in het buitenland. De verschuldigde btw over de intracommunautaire verwervingen telt niet mee bij het berekenen van de vermindering volgens de kleine ondernemersregeling.

Voorbeeld: hoe berekent u de vermindering als u goederen koopt in andere EU landen?

Een ondernemer heeft een omzet van € 50.000 en moet daarover € 9.500 btw betalen. De aftrek van voorbelasting over zijn inkopen in Nederland bedraagt € 5.989. Verder heeft hij voor € 10.000 goederen in een ander eu land gekocht. Over deze intracommunautaire verwervingen moet hij € 1.900 aan btw betalen. Ook deze btw mag hij weer als voor-belasting aftrekken.

U koopt goederen in landen buiten de EU.

Als u goederen koopt van ondernemers in landen buiten de eu, is er sprake van ‘invoer’. U moet bij invoer van goederen Nederlandse btw bij de Douane aangeven en betalen. Hebt u toestemming om deze btw op uw gewone aangifte omzetbelasting te betalen?

Dan telt deze btw niet mee voor de toepassing van de vermindering van de btw, net als bij aankopen van ondernemers in andere EUlanden. De vermindering berekent u dan ook op dezelfde manier als bij intracommunautaire verwervingen. Meer informatie over het invoeren van goederen, vindt u in de brochure Btw bij inkoop van goederen in het buitenland.

Lees meer!