De kleineondernemersregeling voor landbouwers en veehouders

Als u weinig omzet kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling

Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer? Dan geldt voor u de landbouwregeling. Deze regeling houdt onder andere in dat u geen btw hoeft te betalen. De btw die u betaalt over goederen en diensten die u koopt, kunt u dan niet als voorbelasting aftrekken.

Valt u onder de landbouwregeling, dan kunt u uiteraard niet tegelijkertijd gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Hebt u nog nevenactiviteiten, bijvoorbeeld een café of een pension, dan mag u daarvoor wel gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Voor deze activiteiten moet u wel een aparte administratie bijhouden