Vraag 5d Vermindering omzetbelasting met de kleineondernemersregeling.

Als u weinig omzet kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling

Als u weinig omzet hebt, kunt u misschien gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. U betaalt dan minder of zelfs helemaal geen omzetbelasting. Maakt u gebruik van deze regeling?  Vul dan hier het bedrag van de vermindering in. Het bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.345 per jaar. Hoe u dit bedrag berekent, vindt u in de brochure Vermindering van btw voor kleine ondernemers. 

U kunt bij deze vraag ook een correctie doen in verband met de kleineondernemersregeling. Bijvoorbeeld omdat u er in de loop van het jaar achter komt dat u meer omzet hebt dan verwacht. Zet in dat geval een minteken voor het bedrag van de correctie. Het bedrag mag niet lager zijn dan € 1.345 per jaar.

Voorwaarden voor gebruik te maken van de kleineondernemersregeling:

Wilt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling? In de brochure Vermindering van btw voor kleine ondernemers vindt u de voorwaarden waaraan u moet voldoen. De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, een stichting of een vereniging. Verder mag u de regeling bijvoorbeeld niet toepassen:

  • Als u landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer bent en u hebt gekozen voor normale heffing van omzetbelasting
  • Bij levering van een nieuw vervoermiddel naar een ander EU-land met toepassing van het 0%-tarief
  • Bij verhuur van onroerend goed, als u daarbij hebt gekozen voor belaste verhuur

Vraag 5e en 5f Schatting van deze en van vorige aangiften

Vul deze vragen alleen in als u een vergunning van ons hebt om geschat aangifte te doen. U kunt hierom vragen als u niet ieder tijdvak in staat bent de juiste gegevens te verstrekken. In de vergunning is aangegeven hoe u de aangifte in moet vullen.

5g Totaal te betalen of terug te vragen

Hier rekent u uit wat u moet betalen of wat u terugkrijgt. Als u omzetbelasting moet betalen, lees dan onder ‘Algemene informatie’ de aanwijzingen voor het betalen van belasting. Bij teruggaaf storten wij het bedrag zo snel mogelijk op het rekeningnummer dat staat op de voorkant van de aangifte.

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

De kleineondernemersregeling

Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet?

Dan is er voor u de kleine ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de btw die u moet betalen. In sommige gevallen kunt u ook een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen. Hier leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u het bedrag van de vermindering kunt berekenen.

Algemeen

Ook al maakt u als ondernemer weinig omzet, u hebt toch te maken met verplichtingen voor de btw. Om u hierin tegemoet te komen, is er de kleineondernemersregeling. Deze regeling houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor vermindering van het btw bedrag dat u moet betalen aan de Belastingdienst.

Er gelden drie voorwaarden voor de kleineondernemersregeling:

  • U hebt een eenmanszaak of de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een man/vrouw-firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting € 1.883 of minder btw betalen in een jaar.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Het kan zijn dat u door de kleineondernemersregeling structureel geen btw meer hoeft te betalen aan de Belastingdienst. In dat geval kunt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw aanvragen.

Let op!

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, een stichting of een vereniging. Voor buitenlandse ondernemers die geen vestiging in Nederland hebben, geldt de regeling alleen als de onderneming uitsluitend in Nederland diensten verricht.