Loonheffing artiesten en beroepsporters

Loonheffing en kostenvergoedingsbeschikking aanvragen

Maakt u als artiest of beroepssporter kosten voor een optreden of sportbeoefening?

Dan kunt u daarvoor een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen. Uw opdrachtgever berekent over dit bedrag dan geen loonheffingen.

Voor wie is dit bestemd?

U kunt met dit formulier een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen als u:

  • Een artiest of beroepssporter bent die onder de artiesten en beroepssportersregeling valt.
  • Leider of vertegenwoordiger bent van een gezelschap artiesten en beroepssporters die onder de artiesten en beroepssportersregeling valt.

U kunt ook uw opdrachtgever vragen om de kostenvergoedingsbeschikking voor u of uw gezelschap aan te vragen. Daarvoor kunt u een formulier Kostenvergoedingsbeschikking voor artiesten en beroepssporters aanvragen.

Artiesten en beroepssportersregeling.

Weet u niet of u of uw gezelschap onder de artiesten en beroepssportersregeling valt? Lees dan de Handleiding artiesten en beroepssportersregeling. U kunt deze handleiding ook vinden op www.belastingdienst.nl

loonheffingen.

Wanneer heeft u kostenvergoedingsbeschikking nodig?

U hoeft geen kostenvergoedingsbeschikking aan te vragen als de kosten per optreden E 163 (bedrag met ingang van 1 januari 2009) of lager zijn. In dat geval mag uw opdrachtgever namelijk de kleinevergoedingsregeling toepassen. Op grond van die regeling hoeft hij per optreden over maximaal E 163 per artiest of beroepssporter geen loonheffingen te berekenen.

Voor welke kosten kunt u de beschikking aanvragen?

U vraagt de kostenvergoedingsbeschikking aan voor de kosten die u maakt voor uw optreden of sportbeoefening. Voor reis en verblijfskosten (uitgezonderd kosten van eigen vervoer) hoeft u geen beschikking aan te vragen. Als u uw opdrachtgever de originele betalingswijzen daarvan geeft, kan hij deze kosten namelijk onbelast vergoeden. Als u al weet hoeveel optredens of sportevenementen u de komende periode (bijvoorbeeld week of maand) hebt en hoeveel kosten daaraan zijn verbonden, dan kunt u de beschikking ook aanvragen voor deze hele periode.

Kostenvergoedingsbeschikking wijzigen

Wanneer de feiten en omstandigheden waaronder de beschikking is afgegeven, veranderen, kunt u de Belastingdienst vragen de beschikking te wijzigen. De beschikking kan ook op initiatief van de Belastingdienst worden gewijzigd.

Toelichting vraag 1 formulier een kostenvergoedingsbeschikking.

Vul altijd de echte naam in en niet de artiestennaam. Vermeld het volledige adres, inclusief het land, als dat niet Nederland is. Een artiest of beroepssporter die in het buitenland woont, of een leider of vertegenwoordiger van een buitenlands gezelschap hoeft geen BSN/sofinummer in te vullen.

Toelichting vraag 3 formulier een kostenvergoedingsbeschikking

  • Onder gage voor een optreden of sportevenement vallen:
  • gage in geld en prijzengeld, inclusief kostenvergoedingen
  • gage in natura, zoals prijzen in de vorm van kleding,muziekinstrumenten en dergelijke
    kosten van eigen vervoer
  • sponsorgeld voor het optreden of sportevenement

Niet onder de gage vallen:

  • vergoedingen voor en verstrekkingen van maaltijden of consumpties,zoals een broodje vóór een optreden of sportevenement, of een drankje tijdens een optreden of sportevenement
  • vergoedingen voor reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld voor een hotel, autohuur of openbaar vervoer (dus niet de kosten van eigen vervoer). U moet de opdrachtgever dan wel de originele nota’s of vervoersbewijzen geven

Toelichting vraag 4 formulier een kostenvergoedingsbeschikking

Vul hier de kosten in die de artiest, de beroepssporter of het gezelschap zelf betaalt, en de afschrijving van de eigen apparatuur en het deel van de gage dat gaat naar leden van het gezelschap die niet onder de artiesten- en beroepssportersregeling vallen, zoals geluidstechnici. Neem daarnaast ook de gage in natura (kleding, een auto, plastische chirurgie, tv’s en dergelijke) op waarover de opdrachtgever loonheffingen afdraagt en die niet is belast voor de inkomstenbelasting. Als deze gage wel is belast voor de inkomstenbelasting, maar voor een lagere waarde, vul hier dan het verschil in.

Invullen en opsturen van de aanvraag formulier.

U moet de beschikking vóór het optreden aanvragen. Als uw opdrachtgever de kostenvergoedingsbeschikking voor u aanvraagt, mag dat ook uiterlijk een maand na afloop van het optreden. Gebruik bij het invullen de toelichting op de achterkant van dit formulier. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar uw belastingkantoor. U krijgt binnen acht weken bericht van de Belastingdienst.

Let op!

Dit formulier is niet bedoeld voor artiesten, beroepssporters of gezelschappen met een inhoudingsplichtigenverklaring, een verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-WUO) of een Verklaring arbeidsrelatie inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap (var-dga).

Meer informatie? Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/loonheffingen. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 0543

Lees verder