Margeregeling

Gebruik maken van de margeregeling

Maakt u gebruik van de margeregeling? Vul dan in de linkerkolom de winstmarge in en in de rechterkolom de omzetbelasting die u daarover moet betalen. Als u zowel margeomzet als normale omzet hebt, telt u de te betalen omzetbelasting bij elkaar op. Over een negatieve winstmarge mag u geen omzetbelasting berekenen en aftrekken van de omzetbelasting over uw normale omzet.

Meer informatie over de margeregeling vindt u in de brochure Btw bij handel in gebruikte
goederen.

Vraag 1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0%

Vul deze vraag in de volgende situaties in:

 • U hebt een sportkantine en u kiest ervoor om 11% omzetbelasting te betalen over uw totale kantineontvangsten inclusief omzetbelasting.
 • U hebt een bedrijfskantine en u kiest ervoor om 6% omzetbelasting te betalen over uw totale kantineontvangsten inclusief omzetbelasting.
 • U hebt goederen geleverd of diensten verricht die nog onder een oud omzetbelastingtarief vallen.

Vraag 1d Privégebruik

Vul deze vraag alleen in in de laatste aangifte van het jaar. Vermeld de omzetbelasting die u moet betalen over het privégebruik. Hiermee corrigeert u de omzetbelasting die u in het afgelopen jaar hebt
afgetrokken voor goederen en diensten die u geheel of gedeeltelijk privé gebruikt.

Bijvoorbeeld:

 • Privégebruik van de auto van de zaak (12% van de autokostenfictie voor de inkomstenbelasting)
 • Privégebruik van gas, water en elektra
 • Interne leveringen en diensten

Vraag 1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast

Vul hier alleen goederen en diensten in die u in Nederland levert.

Vul hier onder meer in:

 • Leveringen en diensten in Nederland die vallen onder het 0%-tarief
 • Leveringen van tabaksproducten
 • Leveringen en diensten bij onderaanneming en uitlening van personeel in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie en de confectie-industrie waarbij de omzetbelasting is verlegd naar de afnemer
 • Leveringen van onroerende zaken waarbij u en de koper hebben gekozen voor belaste levering en waarbij de omzetbelasting is verlegd naar de koper
 • Leveringen van afval en oude materialen waarbij de omzetbelasting is verlegd naar de afnemer
 • U vult hier ook diensten in die te maken hebben met de verwerking van afval en oude materialen waarbij de omzetbelasting is verlegd naar de afnemer.

Let op!

Leveringen en diensten die onder een vrijstelling vallen, hoeft u niet aan te geven. Levert u goederen naar of diensten in het buitenland? Vul deze dan in bij rubriek 3 van de aangifte formulier!