Ontheffing van administratieve verplichtingen

Als u weinig omzet kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling

Is het bedrag dat u per jaar aan btw moet betalen lager dan € 1.345? Dan hoeft u geen btw aan de Belastingdienst te betalen. In dat geval kunt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw aanvragen. Hier leest u hoe u een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen kunt indienen en wat de voor en nadelen zijn van een ontheffing.

Een verzoek om ontheffing administratieve verplichtingen indienen

Een verzoek om ontheffing van uw administratieve verplichtingen moet u schriftelijk doen bij uw belastingkantoor. In uw verzoek moet u aannemelijk maken dat u in de komende jaren geen btw hoeft te betalen als u de kleine ondernemersregeling toepast. Dat kunt u bijvoorbeeld doen aan de hand van de gegevens van uw onderneming van voorgaande jaren.
Nadat u uw verzoek heeft ingediend, krijgt u van de belastingdienst bericht. Als uw verzoek is goedgekeurd, gaat de ontheffing in vanaf het eerstvolgende boekjaar.

Voor en nadelen van de ontheffing van administratieve verplichtingen

De ontheffing van administratieve verplichtingen heeft zowel voor als nadelen:

Voordelen

  • U hoeft alleen uw inkoopfacturen ordelijk te bewaren.
  • Voor de omzetbelasting hoeft u geen boekhouding meer bij te houden.
  • U hoeft niet meer periodiek aangifte omzetbelasting te doen.

Nadelen

  • U mag geen factuur met btw uitreiken als ondernemers u daarom vragen.
  • Als uw aftrekbare voorbelasting hoger is dan de btw die u over uw omzet moet betalen,

kunt u het verschil niet terugkrijgen. Dit nadeel kan zwaar wegen als u grote investeringen doet.

U krijgt jaarlijks een vragenformulier toegestuurd zodat de belastingdienst kunnen beoordelen of u nog aan de voorwaarden voor de ontheffing voldoet.In bijzondere gevallen moet u toch aangifte doen. Meestal zult u voor de inkomstenbelasting toch een boekhouding moeten bijhouden.

Wanneer vervalt de ontheffing?

De ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt:

Als u in een jaar € 1.345 of meer btw moet betalen. Zodra u dit weet, moet u dit schriftelijk aan de belastingdienst doorgeven.
Als u btw op uw facturen vermeldt.
Als u facturen van uw leveranciers niet zeven jaar bewaart.

Nadat de ontheffing is vervallen, kunt u opnieuw een verzoek om ontheffing indienen als u weer aan de voorwaarden voldoet. De nieuwe ontheffing gaat in aan het begin van het eerstvolgende jaar.

Het kan ook zijn dat u zelf geen gebruik meer wilt maken van de ontheffing. U kunt dan de ontheffing per brief opzeggen. Vanaf dat moment moet u weer aangifte omzetbelasting doen en aan de administratieve verplichtingen voor de btw voldoen.

Let op!

Zegt u zelf uw ontheffing voor de administratieve verplichtingen op? Dan kan een nieuwe ontheffing pas na vijf jaar weer ingaan.