Opgaaf aan Centraal Bureau voor de Statistiek

Opgaaf maken voor CBS

Is het bedrag aan intracommunautaire leveringen meer dan € 900.000 per jaar? Dan moet u deze leveringen maandelijks opgeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem voor meer informatie contact op met:

CBS/Intrastat Infodesk
Antwoordnummer 5050
6400 WC Heerlen
Telefoon: (045) 570 64 00
E-mail: contactcenter@cbs.nl

Vraag 3c Installatie/afstandsverkopen binnen de EU

Vul hier de omzet in van:

  • Het monteren of installeren van goederen in een ander EU-land
  • De levering van goederen in andere EU-landen volgens de regeling van afstandsverkopen.

Deze regeling is van toepassing als aan alle volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • Uw klant heeft geen btw-identificatienummer.
  • U zorgt voor het vervoer van de goederen naar uw klant.

Het totaalbedrag van deze leveringen komt uit boven een bepaald drempelbedrag.

Dit drempelbedrag is per EU-land verschillend. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Bij installatie en montage van goederen moet u omzetbelasting betalen in het EU-land waar de installatie of montage plaatsvindt. Is er sprake van afstandsverkopen, dan moet u omzetbelasting betalen in het EU-land waar de goederen naartoe gaan.