Teruggaaf dividendbelasting

Teruggaaf dividendbelasting

Teruggaaf voor rechtspersonen die niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een teruggaaf dividenbelasting?

U komt in aanmerking voor teruggaaf als u: in Nederland gevestigd bent; en niet onderworpen bent aan de vennootschapsbelasting.

Voor teruggaaf van dividendbelasting gelden de volgende voorwaarden:

  • De ingehouden dividendbelasting moet meer dan € 23 bedragen.
  • De dividendbelasting moet zijn ingehouden op de opbrengst van aandelen. Teruggaaf van dividendbelasting over de opbrengst van dividendbewijzen is dus niet mogelijk.
  • Indien aandelen worden gehouden in een beleggingsinstelling kan de ingehouden dividendbelasting moeten worden herrekend in verband met buitenlandse bronbelasting bij de beleggingsinstelling.

De beleggingsinstelling kan hierover nadere informatie verstrekken.

Invullen en terugsturen van de teruggaaf dividendbelasting formulier.

Vul de gevraagde gegevens in op de voorkant van het formulier. Specificeer het bedrag dat u terugvraagt op de achterkant. Vul alle bedragen in euro’s in. Onderteken het formulier en stuur het terug naar:

Belastingdienst/Limburg
afd. Dividendbelasting
Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen

Let op!

Gedurende het (kalender-)jaar waarin de dividenden ter beschikking zijn gesteld kunt u vier keer om teruggaaf verzoeken; na afloop van het (kalender-)jaar één keer. Stuur bij dit verzoek alleen kopieën vandividendnota’s mee. U kunt alleen ingehouden Nederlandse dividendbelasting terugvragen