Teruggaaf energiebelasting

Teruggaaf energiebelasting

Teruggaaf energiebelasting omdat elektriciteit is gebruikt voor chemische reductie en elektrolytische enmetallurgische procédés

Wat houdt de regeling in?

De Wet belastingen op milieugrondslag voorziet in zowel een vrijstelling als een teruggaaf van de belasting met betrekking tot elektriciteit die wordt ingezet voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procédés. Als u geen vrijstelling heeft aangevraagd bij de energieleverancier moet u om voor teruggaaf in aanmerking te komen een verzoek indienen bij Belastingdienst/Noord/kantoor Emmen.

Verbruiksgegevens

De gegevens die u moet vermelden bij de vragen 11a en 11b kunt u overnemen van de afrekening van de leverancier. Geef een actuele beschrijving van het productieproces.

Wanneer indienen?

De teruggaaf wordt verleend per kalenderkwartaal en het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend binnen dertien weken na de dagtekening van de (laatste) afrekening over het kwartaal waarin de elektriciteit voor het proces is gebruikt. Het tijdvak waarover de
beschikking wordt verleend is het kalenderkwartaal. De inspecteur kan op verzoek een ander tijdvak aanwijzen. De teruggaaf wordt alleen verleend indien de aankoopfactuur en de relevante gegevens en verklaringen worden overgelegd.

Teruggaaf energiebelasting omdat met betrekking tot zakelijk verbruik van aardgas boven de 10.000.000 m³ of elektriciteit boven de 10.000.000 kWh het tarief voor niet zakelijk verbruik in rekening is gebracht

Wat houdt de regeling in?

De Wet belastingen op milieugrondslag voorziet in een teruggaaf van de belasting met betrekking tot zakelijk verbruik van aardgas boven de 10.000.000 m³ of elektriciteit boven de 10.000.000 kWh waarvoor het tarief voor niet-zakelijk verbruik in rekening is gebracht.

Verbruiksgegevens

De gegevens die u moet vermelden bij de vragen 12c en 12d kunt u overnemen van de afrekening van de leverancier. Geef een actuele beschrijving van de situatie.

Wanneer indienen?

De teruggaaf wordt verleend per kalenderkwartaal en het verzoek om teruggaaf dient te worden ingediend binnen dertien weken na de dagtekening van de (laatste) afrekening over het kwartaal waarin de elektriciteit of het aardgas is gebruikt. Het tijdvak waarover de beschikking wordt verleend is het kalenderkwartaal. De inspecteur kan op verzoek een ander tijdvak aanwijzen. De teruggaaf wordt alleen verleend indien de aankoopfactuur en de relevante gegevens en verklaringen worden overgelegd.