Teruggaaf omzetbelasting aanvragen

Teruggaaf omzetbelasting

Wanneer kunt u een teruggaaf omzetbelasting aanvragen?

U hebt als liefdadige, opvoedkundige of menslievende instelling goederen buiten de eu gebracht. Met dit formulier kunt u een Verzoek teruggaaf omzetbelasting doen voor btw die u in Nederland op deze goederen hebt betaald. Om voor teruggaaf van btw in aanmerking te komen, moet het verzoek aan voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor teruggaaf omzetbelasting

Uw instelling moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • uw instelling is niet aangifteplichtig.
  • de goederen zijn bestemd voor liefdadig, opvoedkundig of menslievend werk buiten de eu.
  • de goederen zijn niet door uw instelling zelf gebruikt.

u hebt een door de Douane afgetekend Certificaat van uitvoer.

Invullen en terugsturen van het formulier teruggaaf omzetbelasting

Als de ruimte op de achterkant van het formulier onvoldoende is, kunt u een bijlage meesturen. De bijlage moet zijn ingericht als de achterkant van dit formulier. Stuur het verzoek terug naar het kantoor van de Belastingdienst die u het heeft toegezonden of waar u het hebt afgehaald. Het verzoek moet binnen drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal, waarin de goederen zijn uitgevoerd of opgeslagen, zijn ingediend.

Mee te sturen documenten

Stuur de volgende documenten mee:

  • Certificaat van uitvoer;
  • inkoopfacturen / betalingsbewijzen;
  • als het gaat om motorrijtuigen: een uitvoerverklaring van de rdw.