U verhuurt onroerende zaken

Als u weinig omzet kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling

Het verhuren van onroerende zaken is vrijgesteld van btw. Onder bepaalde voorwaarden kunt u er samen met de huurder voor kiezen om de huur te belasten (de zogenoemde optie voor belaste verhuur). U moet dan als verhuurder btw betalen over de huur die u ontvangt. De btw die u moet betalen over de huur en de voorbelasting die betrekking heeft op het pand, mag u niet meetellen bij de berekening van de vermindering van btw. De kleineondernemersregeling kan in deze situatie alleen nog van toepassing zijn op andere activiteiten dan de verhuur van onroerende zaken.

Voorbeeld: verhuur van onroerende zaak

Stel een ondernemer heeft twee winkelpanden. In het ene pand exploiteert hij zelf een cadeauwinkel. Deze winkel heeft een jaaromzet (exclusief btw) van € 60.000. Hierover moet de ondernemer 19% btw betalen, dat is € 11.400. Over de goederen die hij voor zijn winkel heeft ingekocht, heeft hij € 9.837 btw betaald. Dit bedrag mag hij als voorbelasting aftrekken. Op dit gedeelte is de kleineondernemersregeling van toepassing.

Het andere pand verhuurt hij voor € 12.000 per jaar met optie voor belaste verhuur. Hierover moet de ondernemer € 2.280 btw betalen. De aftrekbare voorbelasting op de onderhoudskosten van het pand bedraagt € 680. Voor dit pand heeft hij geen recht op de vermindering voor kleine ondernemers. De btw op dit pand telt dus niet mee bij de berekening van de vermindering.

Meer informatie over het verhuren van onroerende zaken vindt u in de folder Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren.
U verkoopt of koopt onroerende zaken

U bent de verkoper van de onroerende zaak. Het verkopen van een onroerende zaak is normaal gesproken vrijgesteld van btw. Verkoopt u een onroerende zaak aan een andere ondernemer? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden samen met de koper ervoor kiezen om de verkoop te belasten (de zogenoemde optie voor belaste levering). U moet dan wel de verleggingsregeling onroerende zaken toepassen. Dat betekent dat de btw verlegd wordt naar de koper. Deze verleggingsregeling heeft dezelfde gevolgen als de verleggingsregeling. Als u gaat berekenen voor hoeveel vermindering van btw u in aanmerking komt, dan moet u de btw die u hebt verlegd hierbij meerekenen. In die berekening telt u de verlegde btw dus mee als btw die u moet betalen.

U bent de koper van de onroerende zaak. Als u gaat berekenen voor hoeveel vermindering van btw u in aanmerking komt, dan moet u de btw die naar u is verlegd, buiten beschouwing laten. In die berekening telt u de verlegde btw dus niet mee als btw die u moet betalen. U mag dit bedrag wel als voorbelasting aftrekken.

Meer informatie over de btw en het verkopen van onroerende zaken vindt u in de folder Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen.