Verleggingsregelingen Omzetbelastingen

Verleggingsregelingen voor binnen en buitenland

Rubriek 2 aangifte omzetbelastingformulier: verleggingsregelingen binnenland

Vraag 2a Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd

Vul deze vraag alleen in als:

Er goederen in Nederland aan u zijn geleverd, waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd
U diensten hebt afgenomen, waarbij een Nederlandse ondernemer de omzetbelasting naar u heeft verlegd
Als de omzetbelasting naar u is verlegd, moet u als afnemer de omzetbelasting aangeven. De leverancier vermeldt geen omzetbelasting op de factuur.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

  • U hebt leveringen en/of diensten afgenomen waarbij onderaannemers of uitleners van personeel in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie en de confectie-industrie de omzetbelasting naar u hebben verlegd.
  • Er zijn onroerende zaken aan u geleverd en u hebt met de verkoper gekozen voor een belaste levering.
  • U hebt leveringen en/of diensten van afval en oude materialen afgenomen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd. De omzetbelasting moet u zelf uitrekenen.

Dit bedrag kunt u (zie voor de voorwaarden de toelichting bij vraag 5b) als voorbelasting aftrekken bij vraag 5b. Per saldo betaalt u dan geen omzetbelasting. Toch moet u vraag 2a en 5b volledig invullen.