U levert een nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU land

Als u weinig omzet kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling

Op de verkoop en levering van een nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU land is het zogenoemde nultarief van toepassing.

De kleineondernemersregeling en de ontheffing van administratieve verplichtingen gelden niet bij deze leveringen.

U moet dus een factuur uitreiken, administratie voeren, aangifte doen en eventueel een opgaaf intracommunautaire leveringen (opgaaf icl) indienen.