Aanvraag voor de belastingdienstziging van een voorlopige aanslag.

Voorlopige aanslag

Deze informatie is bestemd voor particulieren en geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wanneer vraag ik om een voorlopige aanslag?
 • Hoe kan ik een aanvraag om een voorlopige aanslag indienen?
 • Wanneer vraag ik om een de belastingdienstziging van een voorlopige aanslag?
 • Hoe kan ik een aanvraag om de belastingdienstziging indienen?
 • Wat doet de Belastingdienst met mijn verzoek?
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?
 • Wat kan ik doen als de Belastingdienst niet op tijd beslist?
 • Wanneer vraag ik om een voorlopige aanslag?

Er zijn twee gevallen waarin u een voorlopige aanslag kunt vragen.

 • U verwacht over het belastingjaar geld terug, bijvoorbeeld omdat u een eigen woning hebt.
 • U verwacht dat u belasting moet (bij)betalen, bijvoorbeeld omdat u winst uit onderneming hebt of inkomsten als freelancer of alfahulp.

Met een verzoek om een voorlopige aanslag hoeft u dan niet te wachten tot het belastingjaar om is om uw belasting terug te krijgen of te betalen. U kunt de voorlopige aanslag met een terug te geven bedrag al vragen in het voorafgaande jaar. U doet de aanvraag voorlopige aanslag voor bijvoorbeeld 2012 dus al eind 2011. Als u dit doet voor december 2011, dan volgt de voorlopige aanslag in januari 2012. U ontvangt uw belasting dan in zo veel mogelijk maandelijkse termijnen. Als u de aanvraag later doet, wordt het aantal termijnen minder en het te ontvangen bedrag per maand hoger.

Verwacht u belasting te moeten betalen?

Dan kunt u ook een verzoek om een voorlopige aanslag doen. De belastingdienst mogen echter geen voorlopige aanslag met een te betalen bedrag opleggen voordat het jaar waarop de te betalen belasting betrekking heeft, is aangevangen. Stel, u verwacht dat u over 2012 belasting moet betalen en u vraagt om een voorlopige aanslag in 2011 dan leggen de belastingdienst de voorlopige aanslag niet voor januari 2012 op. Doet u in 2012 een verzoek om een voorlopige aanslag dan krijgt u binnen acht weken een reactie van de belastingdienst.

De voorlopige aanslag gaat over inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. U hoeft uw voorlopige aanslag met een terug te geven bedrag maar één keer aan te vragen. Voor het volgende jaar krijgt u de voorlopige aanslag dan automatisch toegestuurd. Elk jaar ontvangt u van de belastingdienst in december een brief met het terug te ontvangen bedrag van uw voorlopige aanslag voor het volgend jaar. De brief bevat ook de gegevens waarop dit bedrag is gebaseerd. Deze gegevens moet u zelf goed controleren.

Hoe kan ik een aanvraag om een voorlopige aanslag indienen?

U vraagt een voorlopige aanslag aan met het programma Voorlopige aanslag, via www.belastingdienst.nl. Na het invullen ziet u zelf meteen hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Als u de aanvraag liever op papier doet, bestelt u het formulier Verzoek of de belastingdienstziging voorlopige aanslag bij de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Wanneer vraag ik om een de belastingdienstziging van een voorlopige aanslag?

Geef alle de belastingdienstzigingen door die van invloed zijn op uw voorlopige aanslag, bijvoorbeeld:

 • de koop of verkoop van uw woning
 • een andere gezinssamenstelling
 • hogere of lagere inkomsten

Ook als u het niet eens bent met de hoogte van uw voorlopige aanslag, dan kunt u een aanvraag voor de belastingdienstziging bij de belastingdienst indienen.

Hoe kan ik een aanvraag om de belastingdienstziging indienen?

U kunt uw de belastingdienstzigingen doorgeven met behulp van het programma Voorlopige aanslag, via www.belastingdienst.nl. Na het invullen ziet u zelf meteen welke gevolgen uw de belastingdienstzigingen hebben voor uw voorlopige aanslag. U kunt uw de belastingdienstzigingen ook schriftelijk aan de belastingdienst doorgeven,
met een de belastingdienstzigingsformulier.

U kunt dit formulier opvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Wat doet de Belastingdienst met mijn verzoek?

Als u een aanvraag hebt doorgegeven, krijgt u binnen acht weken een reactie van de belastingdienst. Als de belastingdienst beslissen uw aanvraag helemaal te volgen, dan sturen de belastingdienst u zo snel mogelijk een tweede voorlopige aanslag. De belastingdienst kunnen ook beslissen uw aanvraag niet (of niet helemaal) te volgen.
U ontvangt dan schriftelijk bericht. Dit is een beschikking waartegen u bezwaar kunt maken.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

Als u het niet eens bent met onze beslissing om uw aanvraag niet (of niet helemaal) te volgen, dan kunt u wel bezwaar maken. In het informatieblad Bezwaar tegen een beslissing van de Belastingdienst leest u hoe u dat doet.

Wat kan ik doen als de tweede voorlopige aanslag gede belastingdienstzigd moet worden?

U kunt geen bezwaar maken. Wel kunt u opnieuw om een de belastingdienstziging van de voorlopige aanslag
vragen.

Wat kan ik doen als de Belastingdienst niet op tijd beslist?

Als de belastingdienst niet op tijd op uw aanvraag om de belastingdienstziging van uw voorlopige aanslag beslissen, dan kunt u de belastingdienst in gebreke stellen. De belastingdienst hebben dan nog twee weken de tijd om een beslissing te nemen.
Lukt de belastingdienst dat niet, dan hebt u recht op een dwangsom. In het informatieblad Dwangsom leest u hoe u de belastingdienst in gebreke stelt.

Meer informatie